Lampart® 05 EC

Lampart 05 EC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l.
  • Substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Substancja czynna

chizalofop-P-etylowy