Linurex® 500 SC

Linurex 500 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • linuron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistne, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku, marchwi, pietruszce, selerze, grochu jadalnym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

OPIS DZIAŁANIA

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.


Chwasty wrażliwe np.: tasznik pospolity, komosa biała, iglica pospolita, żółtlica drobnokwiatowa, niezapominajka polna, rdest plamisty, gorczyca polna, sporek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, pokrzywa żegawka, wyka ptasia.

Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, maruna bezwonna.

Chwasty średnio odporne np.: chwastnica jednostronna.

Chwasty odporne np.: jasnota różowa, przytulia czepna, włośnica zielona.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek można stosować:

 1. przed wschodami roślin.
  Opryskiwać dobrze uprawioną, wilgotną (lecz nie mokrą) glebę podczas bezdeszczowej pogody.
  Niewielkie opady występujące po zabiegu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin.
  W przypadku dłużej trwającej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola.
  Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych lub słabe działanie środka.
 2. po wschodach. Środek można stosować także na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych opryskując całą plantację lub pasowo.
  Opryskiwać rośliny suche, na co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem lub nawadnianiem.

ROŚLINY ROLNICZE

 1. KUKURYDZA (na ziarno i zielonkę)
  Zabieg wykonać bezpośrednio po siewie, najpóźniej następnego dnia.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,9 I/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 2. ZIEMNIAK
  Środek stosować bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie opryskiwać liści ziemniaka.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 I/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY WARZYWNE

 1. GROCH JADALNY NA SUCHE NASIONA
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 I/ha.
  Opryskiwać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę. Intensywne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczenia się środka do strefy korzeniowej roślin.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 2. MARCHEW (JADALNA)

  a) do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion marchwi. Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 I/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  b) od fazy 3 liści właściwych marchwi.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Wcześniejszy zabieg może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.

  Linurex 500 SC można także stosować metodą dawek dzielonych:
  c) system dawek dzielonych:
  pierwszy zabieg – do 10 dni po siewie marchwi.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  drugi zabieg – w fazie 1-2 liści marchwi.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35-0,5 l/ha.
  trzeci zabieg.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35-0,5 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp pomiędzy zabiegami 7 do 14 dni.

  W marchwi uprawianej pod płaskim przykryciem włókniną polipropylenową (agrowłóknina), zabieg wykonać bezpośrednio po siewie – przed nałożeniem włókniny, lub po jej nałożeniu opryskiwać włókninę i nieosłonięte pole.

  UWAGA:
  Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi, przeznaczonej na wczesny zbiór (sprzedaż pęczkowa).
 3. PIETRUSZKA
  a) w 5-10 dni po siewie przed skiełkowaniem nasion. Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,8 I/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  b) w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20°C.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 4. SELER KORZENIOWY
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 l/ha.
  Opryskiwać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

 1. Wyższe z zalecanych dawek środka stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.
 2. Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzia płytko działające.
 3. Opryskiwanie liści ziemniaków może spowodować uszkodzenie roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, ziemniak, słonecznik. Nie wysadzać rozsady roślin warzywnych.

PRZECIWWSKAZANIA

 1. Środka nie stosować powschodowo, jeżeli wschody są słabe lub rośliny zostały uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

 • GROCH – 60 DNI,
 • MARCHEW – 70 DNI,
 • PIETRUSZKA, ZIEMNIAK – 90 DNI,
 • SELER KORZENIOWY – 90 DNI,
 • KUKURYDZA – 60 DNI.

Substancja czynna

Linuron