Maestro® 70 WG

Mistrzowska ochrona przed chwastami!

MAESTRO 70 WG

Środek ochrony roślin

Herbicyd

Zawartość substancji czynnej

 • metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 70%.

Środek chwastobójczy, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.

OPIS DZIAŁANIA

Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowy.

Chwasty średnio wrażliwe np.: żółtlica drobnokwiatowa.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK

Środek stosować:

 1. przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
  Maksymalna ilość zabiegów: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 2. w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
  Maksymalna ilość zabiegów: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI:

  1. MAESTRO 70 WG można stosować w czasie wschodów lub po wschodach roślin ziemniaka w odmianach Aksamitka, Arkadia, Balbina, Barycz, Bryza, Cykada, Drop, Felsina, Jantar, Lawina, Meduza, Mila, Nimfy, Orlik, Rywal, Salto, Tara i Vital.
  2. W odmianach ziemniaka: Anielka, Aster, Bila, Irga, Klepa, Lord, Lotos, Tokaj i Sante środek stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów roślin ziemniaka.
  3. Środka MAESTRO 70 WG nie stosować do odchwaszczania odmiany Dunajec.
  4. Na plantacjach ziemniaków nasiennych nie stosować środka w czasie wschodów i po wschodach roślin ziemniaka na odmianach: Mila, Tara i Lawina ponieważ istnieje możliwość pojawienia się przebarwień na blaszkach liściowych, które mogą utrudnić prawidłowe wykonanie selekcji negatywnej - zamazanie objawów chorób wirusowych.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wrażliwości odmian ziemniaka na MAESTRO 70 WG lub obniżonej skuteczności herbicydu, wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności zaleca się przedwykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej.
  6. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fi totoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  POMIDOR UPRAWIANY W GRUNCIE

  Środek stosować:

  1. przed sadzeniem pomidora.
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
   Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
  2. po sadzeniu pomidora w fazie 4-6 liści właściwych.
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
   Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

  UWAGI:

  1. Do odchwaszczania odmian bardzo wczesnych, wczesnych oraz średniowczesnych (uprawianych z rozsady) środek MAESTRO 70 WG stosować tylko w terminie przed sadzeniem pomidora.
  2. Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian pomidorów mogących reagować ujemnie na środek MAESTRO 70 WG lub w przypadku obniżonej skuteczności herbicydu wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności, zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem MAESTRO 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 • na glebach zbrylonych i przesuszonych - na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych - w temperaturze powyżej 25°C.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

 • ZIEMNIAK - 42 DNI,
 • POMIDOR - 30 DNI.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):

 • ZIEMNIAK - NIE DOTYCZY,
 • POMIDOR
  - DLA ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ - NIE DOTYCZY,
  - DLA LUDZI - 1 DZIEŃ.

Substancja czynna

Metrybuzyna