Nicogan® 040 SC

Nicogan 040 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • nikosulfuron związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 40 g/l.

Środek chwastobójczy, występujący w formie zawiesiny olejowej, zwalczający chwasty jedno- i dwuliścienne występujące w uprawie kukurydzy.

OPIS DZIAŁANIA

Selektywnie działający środek do powschodowego zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Nikosulfuron wchłania się głównie przez liście oraz w mniejszym stopniu przez system korzeniowy chwastów. Charakteryzuje się szybką translokacją w tkance drzewnej i łyku do tkanek merystematycznych. Bezpośrednio po przeniknięciu substancja aktywna jest rozprowadzana wewnątrz chwastu, natychmiastowo hamując rozwój rośliny.


Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przez właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, szarłat szorstki, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny, rdest powojowy, rdest plamisty.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 1. KUKURYDZA
  Nicogan 040 SC stosować w fazie rozwoju 4-7 liści kukurydzy (BBCH 14-17). Preparat należy stosować po wzejściu chwastów. Dla uzyskania optymalnej skuteczności preparat należy stosować w momencie gdy chwasty wykształciły od 2 do 4 liści. W przypadku perzu właściwego (AGGRE) optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie środka pomiędzy 4 a 6 fazą rozwojową.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Środek Nicogan 040 SC w dawce 1 l/ha należy stosować na danym polu raz na dwa lata.

  W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Nicogan 040 SC zaleca się stosować w mieszaninie ze środkiem Sulcogan 300 SC w dawce:
  Nicogan 040 SC 1 l/ha + Sulcogan 300 SC 1 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

 1. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.
 2. W przypadku obniżonej skuteczności zabiegu, wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności, należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować: 

 • w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
 • w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści,
 • na odmianę kukurydzy Koka. 


Zabiegu nie wykonywać: 

 • bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy, 
 • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C, 
 • na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby, 
 • na rośliny mokre (rosa, deszcze). 


Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Substancja czynna ulega bardzo szybkiemu rozkładowi w wilgotnej glebie. Przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej należy wykonać orkę przedsiewną. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny. Po okresach suszy nie należy zasiewać rzepaku lub międzyplonu.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:

 • zboża – po 3 miesiącach – na glebach kwaśnych, po 9 miesiącach – na glebach obojętnych i zasadowych,
 • strączkowe – po 9 miesiącach,
 • lucernę – po 12 miesiącach.

Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Nikosulfuron