Notos® 100 SC

Najlepsze noty w zwalczaniu chwastów!

Notos 100 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • mezotrion (substancja z grupy trójketonów) – 100 g/l.

Środek chwastobójczy, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Notos 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofi lu, objawiające się bieleniem liści.
Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

KUKURYDZA
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy, gdy widoczny jest 1 liść do fazy 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 10-18).

W przypadku chwastów jednoliściennych, środek stosować do fazy 3 liścia właściwego (BBCH<13), natomiast w odniesieniu do chwastów dwuliściennych – w fazie od 2 do 6 liścia właściwego (BBCH 12-16), optymalnie z przewagą chwastów znajdujących się w fazie 4 liści.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na tym samym polu po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko kukurydzę oraz jęczmień jary.

Natomiast rzepak ozimy może być wysiany dopiero jesienią następnego roku, podobnie w przypadku buraka cukrowego (wiosną następnego roku od ostatniego zastosowania środka).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Opryskiwać co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym mieszadłem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Należy uwzględnić następstwo roślin.

Substancja czynna

Mezotrion