Pendigan® 330 EC

Pendigan 330 EC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • pendimetalina (związek z grupy toluidyn) 330 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy i cebuli.

OPIS DZIAŁANIA

Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.


Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, iglica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty.
Chwasty odporne: bylica pospolita.
W uprawie zbóż przy stosowaniu łącznym środka Pendigan 330 EC ze środkiem Protugan 500 SC:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

Zboża ozime

 1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO, ŻYTO
  Środek Pendigan 330 EC stosować tylko łącznie (w mieszance zbiornikowej) ze środkiem Protugan 500 SC.
  Zalecane dawki: Pendigan 330 EC 3l/ha + Protugan 500 SC 1l/ha.
  Termin stosowania: zabieg wykonać jesienią po wschodach zbóż, od fazy pierwszego liścia do fazy drugiego liścia rośliny uprawnej (BBCH 11-12).
 2. KUKURYDZA
  Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg wykonać doglebowo (do 3 dni po siewie) lub po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 1-2 liści chwastów.

ROŚLINY WARZYWNE

 1. CEBULA Z SIEWU
  Nasiona cebuli wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.
  Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej
  lub
  Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści.
 2. CEBULA Z DYMKI
  Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg wykonać do 5 dni po sadzeniu dymki (dawka środka 4-5 l/ha) lub po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm (dawka środka 4 l/ha).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
Środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym.
Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczenia. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich o większej zawartości próchnicy.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej środkiem Pendigan 330 EC po wykonaniu orki na głębokości 15 cm na polu można uprawiać pszenicę jarą, pszenżyto jare, jęczmień jary, kukurydzę, bobik, łubin żółty i cebulę.

PRZECIWWSKAZANIA

1. Środka nie stosować: 

 • na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą, 
 • w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin. 

2. Środka nie mieszać z glebą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY. 

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Pendimetalina