Tomigan® 250 EC

Tomigan 250 EC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 250 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Środek Tomigan 250 EC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

OPIS DZIAŁANIA

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała.
Chwasty odporne: mak polny, miotła zbożowa, ostrożeń polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 1. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6-0,8 l/ha.
  Opryskiwać wiosną, od fazy pełni krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 2. PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6-0,8 l/ha.
  Opryskiwać od fazy 3-4 liści do początku strzelania w źdźbło.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i przy silnym zachwaszczeniu.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Po zbiorze roślin chronionych środkiem Tomigan 250 EC można wysiewać lub sadzić wszystkie rośliny uprawne.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować: 

 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, 
 • na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki, 
 • gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody, która będzie używana do nawadniania, pojenia lub innych celów gospodarskich (domowych), 
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje zwłaszcza z roślinami dwuliściennymi. 


Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES KARENCJI DLA PASZ (okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Fluroksypyr