Apollo® 500 SC

APOLLO 500 SC

Środek ochrony roślin

Insektycyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • chlofentezyna (związek z grupy tetrazyn) - 500 g/l.

Środek przędziorkobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka owocowca w jabłoni. Działa głównie jajobójczo, ale zwalcza również stadium larwy i pierwsze stadium nimfy. Nie działa na formy dorosłe.

Substancja czynna

Chlofentezyna