Karate® 2,5 WG

KARATE Mistrz! Szybki i doskonale skuteczny na owady ssące i gryzące w roślinach sadowniczych i warzywnych.

Karate 2,5 WG

Środek ochrony roślin

Insektycyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 25 g/kg.

Środek owadobójczy, zawierający syntetyczny pyretroid, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza sadowniczego.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha.

Termin zabiegu: opryskiwać w okresie pojawienia się na plantacji larw od stadium L2-L3.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

KUKURYDZA
- omacnica prosowianka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,40 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20-0,40 kg/ha.

Termin zabiegu: zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu występowania szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JABŁOŃ
- mszyca jabłoniowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha.

Termin zabiegu: zabieg wykonać bezpośrednio po stwierdzeniu licznych kolonii mszyc.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

CEBULA
- wciornastek tytoniowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha.

Termin zabiegu: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

- śmietka cebulanka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha.

Termin zabiegu: zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początku kwitnienia lilaka.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2.
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

KAPUSTA GŁOWIASTA
- gąsienice bielinka kapustnika, bielnika rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha.

Termin zabiegu: zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

- mszyca kapuściana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha.

Termin zabiegu: zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

- śmietka kapuściana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha.

Termin zabiegu: zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

- wciornastek tytoniowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha.

Termin zabiegu: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

UWAGI:

  • Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
  • W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających - środek stosować po zakończeniu oblotu.
  • W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka, kiedy na plantacji chronionej występują kwitnące chwasty.
  • W przypadku opryskiwania roślin (kapusta, cebula) lub szkodników (np.: mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
  • Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
  • W przypadku braku skuteczności zabiegu, wynikającego z odporności populacji szkodnika, należy wykonać powtórny zabieg z wyłączeniem środków owadobójczych zawierających substancje czynne z grupy pyretroidów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):
Ziemniak: 14 dni,
Kukurydza, jabłoń, kapusta: 7 dni,
Cebula: 21 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.

Substancja czynna

lambda-cyhalotryna