Pyrinex Supreme® 262 ZW

Pyrinex Supreme 262 ZW

Środek ochrony roślin

Insektycyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • chloropiryfos (substancja z grupy fosforoorganicznych) - 250 g/l,
  • beta-cyflutryna (substancja z grupy pyretroidów) - 12 g/l.

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w emulsji o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, buraku cukrowym i ziemniaku
Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY
– mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

– skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 l/ha

Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


RZEPAK OZIMY
– chowacz brukwiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha

Zabieg wykonać do fazy zielonego pąka (BBCH<51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

– chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha

Zabieg wykonać tuż po przekwitnięciu rzepaku (BBCH>69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

– mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

002 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
  2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
    • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
    • kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, usuwać chwasty przed zastosowaniem środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
• Ziemniak – 14 dni,
• Pszenica ozima, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe - 45 dni,
• Rzepak ozimy - 40 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Substancja czynna

Chloropiryfos + beta-cyflutryna