Antywylegacz Płynny® 725 SL

Antywylegacz Płynny 725 SL

Środek ochrony roślin

Regulator wzrostu

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowej soli amoniowej) – 725 g/l.

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany w celu zapobiegania wyleganiu: pszenicy ozimej i jarej oraz pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa.

OPIS DZIAŁANIA

Antywylegacz Płynny 725 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa lub wiechy i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia zbiór zbóż maszynami żniwnymi zapobiegając powstawaniu strat wynikających z niewykształcenia i porastania ziarna w efekcie wylegania zbóż.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Antywylegacz Płynny 725 SL stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w takich warunkach glebowo-klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania zbóż.

ROŚLINY ROLNICZE

 1. PSZENICA OZIMA I JARA
  Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.
  Zalecana dawka:
  - pszenica jara: 0,9-1,2 l/ha.
  - pszenica ozima: odmiany podatne na wyleganie: 1,7-2,2 l/ha.
  - pszenica ozima: odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,7 l/ha.

  Środek można również stosować dwukrotnie w dawce dzielonej:
  I zabieg (w terminie zalecanym) stosując 1/2 do 2/3 dawki podstawowej,
  II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część zalecanej dawki.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 2. ŻYTO OZIME
  Opryskiwać na początku strzelania w źdźbło w fazie 1- 2 kolanka.
  Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
  Środek można również stosować dwukrotnie – w dawce dzielonej:
  I zabieg (w terminie zalecanym) stosując 1/2 do 2/3 dawki podstawowej,
  II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część zalecanej dawki.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 3. PSZENŻYTO OZIME
  Opryskiwać na początku strzelania w źdźbło w fazie 1- 2 kolanka.
  Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 4. OWIES
  Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło: od 1 do 4 kolanka.
  Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
Dawki wyższe z zalecanych należy stosować:

 • w warunkach intensywnego nawożenia azotowego,
 • w uprawach odmian bardziej podatnych na wyleganie,
 • w warunkach wysokiej wilgotności i wysokich temperatur.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 • na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,
 • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25° C,
 • na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami,
 • na rośliny mokre,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Substancja czynna

Chlorek chloromekwatu