Bold® 175 EC

Bold 175 EC

Środek ochrony roślin

Regulator wzrostu

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • trineksapak etylu (substancja z grupy cykloheksadionów) – 175 g/l.

Regulator wzrostu roślin, w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Opryskiwać od fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32).

Bold 175 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
od fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka BBCH 30-32 – dawka 0,4 l/ha oraz w fazie liścia flagowego BBCH 37-39 – dawka 0,4 l/ha.

Stosowanie regulatora wzrostu w dawkach dzielonych w porównaniu do jednorazowej aplikacji nie ma istotnego wpływu na skracanie źdźbła.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŻYTO
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Opryskiwać od fazy drugiego kolanka do fazy trzeciego kolanka (BBCH 32-33).

Bold 175 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
od fazy drugiego kolanka do fazy trzeciego kolanka (BBCH 32-33) – dawka 0,2 l/ha oraz w fazie widocznego liścia flagowego (BBCH 37) – dawka 0,2 l/ha.

Stosowanie regulatora wzrostu w dawkach dzielonych w porównaniu do jednorazowej aplikacji nie ma istotnego wpływu na skracanie źdźbła.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,6-0,8 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
Warunki sprzyjające działaniu środka to:

 • temperatura około 10-15°C,
 • silne naświetlenie,
 • niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone,
 • łan suchy, aktywnie rosnący.

Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach:

 • silnego zachmurzenia,
 • pogody deszczowej,
 • wilgotnego łanu,
 • temperatury poniżej 5°C,
 • słabego wzrostu roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Preparatu Bold 175 EC nie stosować:

 • na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki,
 • na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Podczas stosowania nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie dotyczy.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Substancja czynna

Trineksapak etylu