Brevis® 150 SG

Mniej znaczy więcej!

Brevis 150 SG okładka

Środek ochrony roślin

Regulator wzrostu

Zawartość substancji czynnej

  • metamitron – (związek z grupy triazyn) - 150 g/kg (15%)

Środek z grupy regulatorów wzrostu w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do przerzedzania zawiązków jabłoni i gruszy tuż po kwitnieniu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

JABŁOŃ, GRUSZA
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,2 kg/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,1 - 2,2 kg/ha
Termin stosowania: Przerzedzanie zaleca się wykonać na początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71-72).
Pierwszy zabieg – wykonać, gdy średni rozmiar owocu centralnego (królewskiego) wynosi od 6 do 8 mm,
Drugi zabieg – wykonać tylko w razie potrzeby, gdy średni rozmiar owocu centralnego (królewskiego) wynosi od 12 do 14 mm.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
Powtórny zabieg, w odstępie 5-10 dni zalecany jest w sytuacji wymagającej większej intensywności przerzedzania, niekorzystnych warunków pogodowych, odmian trudniejszych w przerzedzaniu, wymagających większej intensywności przerzedzania.
Przy dwóch zabiegach zaleca się stosowanie środka w dawce 1,1 kg/ha.
Maksymalną dawkę środka (2,2 kg/ha) zaleca się tylko do zabiegu w drugim terminie, wyłącznie w przypadku, gdy nie wykonano zabiegu w pierwszym terminie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Optymalne warunki do stosowania środka to temperatura powietrza 20-25°C przy wilgotności względnej powyżej 70%. Optymalny termin stosowania można określić wielkością zawiązków: 6-14 mm.

Dobór dawki środka zależy od wieku drzew, intensywności kwitnienia, warunków pogodowych a w szczególności od uprawianych odmian. Wskazana jest w tym względzie konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Takie czynniki jak wilgotność względna powietrza powyżej 95%, opady deszczu na 1-2 dni przed i po zabiegu, dłuższy okres pochmurnej pogody w okresie zabiegu mogą prowadzić do wzrostu skuteczności środka. W przypadku ich wystąpienia wskazane jest zastosowanie dawki niższej niż maksymalna zalecana.

Na młodych plantacjach (tj. wiek drzew do 4 lat) zaleca się stosowanie środka tylko w niższej dawce.

Nie należy stosować środka w temperaturach powyżej 25°C i poniżej 10°C.

Środek może powodować na liściach przemijające objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na wysokość plonu handlowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi – 1 dzień

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłka i gruszki – 60 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

Substancja czynna

Metamitron