Optimus® 175 EC

I wszystko stoi!

Optimus 175 EC

Środek ochrony roślin

Regulator wzrostu

Zawartość substancji czynnej

 • trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) - 175 g/l.

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.

Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zakres stosowania, terminy i dawki

 1. PSZENICA OZIMA
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

  Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 2. JĘCZMIEŃ OZIMY
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,9 l/ha.

  Niższą dawkę stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32), zaś wyższą od początku do końca fazy liścia flagowego (BBCH 37-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 3. ŻYTO
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

  Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy trzeciego kolanka (BBCH 33).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 4. PSZENŻYTO OZIME
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

  Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy trzeciego kolanka (BBCH 33).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 5. JĘCZMIEŃ JARY
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.

  Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy trzeciego kolanka (BBCH 33).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 6. OWIES
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

  Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 7. PLANTACJE NASIENNE TRAW
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,1 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,1 l/ha.

  Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

Warunki sprzyjające działaniu środka to:

 1. temperatura około 10-15°C,
 2. silne naświetlenie,
 3. niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone,
 4. łan suchy, aktywnie rosnący.

Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach:

 1. silnego zachmurzenia,
 2. pogody deszczowej,
 3. wilgotnego łanu,
 4. temperatury poniżej 5°C,
 5. słabego wzrostu roślin.

Przeciwwskazania

Preparatu OPTIMUS 175 EC nie stosować:

 • na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki,
 • na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Podczas stosowania nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środki ostrożności

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES KARENCJI DLA PASZ (okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Trineksapak etylu