Shorti® 725 SL

Shorti 725 SL

Środek ochrony roślin

Regulator wzrostu

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 725 g/l.

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany w celu zapobiegania wyleganiu: pszenicy ozimej, pszenicy jarej oraz pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa.
Shorti 725 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa lub wiechy i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia zbiór zbóż maszynami żniwnymi zapobiegając powstawaniu strat wynikających z niewykształcenia i porastania ziarna, w następstwie wylegania zbóż.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Shorti 725 SL stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w takich warunkach glebowo-klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania zbóż.

PSZENICA OZIMA
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha
– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha

Środek w dawce 2,1 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:
- I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,
- II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.

Termin stosowania: środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej)

PSZENICA JARA
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŻYTO OZIME
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Środek w dawce 2,0 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:
- I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,
- II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej)

PSZENŻYTO OZIMEMaksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

OWIES
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie strzelania w źdźbło: od fazy pierwszego kolanka do fazy czwartego kolanka (BBCH 31-34).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka ochrony roślin nie stosować:

  • na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,
  • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
  • przed przymrozkami,
  • na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem,
  • na rośliny mokre,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Podczas stosowania środka ochrony roślin nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
• Zboża - 63 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Substancja czynna

Chlorek chloromekwatu