Syrius® 02 WS

Syrius 02 WS

Środek ochrony roślin

Zaprawa nasienna

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli) – 2%.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej przed chorobami grzybowymi.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA

- śnieć cuchnąca, zgorzel siewek. 

Zalecana dawka: 150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego. 

Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek. 


UWAGI: 

  1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny. 
  2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. 
  3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. 
  4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę. 
  5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą. 
  6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie. 
  7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Syrius 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna. 


Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Syrius 02 WS nie mieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY. 

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.