Zaprawa Zbożowa Orius Extra® 02 WS

Zaprawa zbożowa Orius Extra

Środek ochrony roślin

Zaprawa nasienna

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli) – 2%.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej przed chorobami grzybowymi.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA 

- śnieć cuchnąca, zgorzel siewek. 

Zalecana dawka: 150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego. 

Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek.


UWAGI: 

  1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny. 
  2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. 
  3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. 
  4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę. 
  5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą. 
  6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie. 
  7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna. 


Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS nie mieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY. 

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.