Program ochrony warzyw 2018

Warzywa

Cebula zwyczajna jest jednym z najważniejszych pod względem gospodarczym gatunków wśród warzyw cebulowych. Powierzchnia upraw cebuli w Polsce przekracza 25 tys. hektarów i jej produkcja wykazuje wyraźną tendencję wzrostową. Cebula odgrywa również ważną rolę w produkcji warzyw na całym świecie.

Marchew to również jeden z najważniejszych gatunków warzyw produkowanych w Polsce. To najpowszechniej uprawiane w Polsce warzywo zajmuje w ostatnich latach około 17-18% powierzchni wszystkich upraw polowych. Przeważająca część zbiorów przeznaczana jest na zaopatrzenie rynku krajowego, ale warzywo to ma również znaczenie eksportowe.

Kapusta głowiasta to kolejna uprawa należąca do najbardziej popularnych i najważniejszych gatunków warzyw. W skali światowej produkcja kapusty zajmuje drugie miejsce po pomidorze, a w Polsce, zarówno pod względem powierzchni uprawy, jak i rocznej produkcji jest na pierwszym miejscu. Udział kapusty głowiastej w powierzchni uprawy zajętej corocznie przez warzywa stanowi około 19%, a w całkowitej, rocznej produkcji warzyw ponad 32%. Swą popularność zawdzięcza łatwości uprawy, szerokim możliwościom użytkowania, wysokiej wartości odżywczej, łatwemu przetwórstwu i przechowywaniu. Główki przeznacza się głównie do bezpośredniego spożycia, kwaszenia oraz coraz częściej do produkcji sałatek.

Produkcja pomidorów spod osłon w Polsce na przestrzeni ostatnich lat zwiększyła się o 35%. Było to możliwe pomimo jednoczesnego spadku powierzchni upraw i wynikało ze znacznego zwiększenia wydajności produkcji. Pomidor jest rośliną o wysokich wymaganiach cieplnych, wrażliwą na chłody i przymrozki.

Publikacja w technologii flash

Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje technologii Flash lub nie wyświetla Programu ochrony prawidłowo kliknij tutaj: Program ochrony warzyw 2018

Problemy techniczne?

Publikacje do przeglądania online są przygotowane w technologii Flash. Jeśli masz problemy z ich prawidłowym wyświetlaniem na swoim komputerze, to prawdopodobnie musisz zainstalować lub zaktualizować Adobe Flash Player. Jest to darmowy program niezbędny do odtwarzania plików multimedialnych w formacie Flash.

Kliknij link aby przejść na stronę pobierania najnowszej wersji: Adobe Flash Player.

Jeśli używasz urządzenia mobilnego, które nie obsługuje technologii Flash, kliknij link po prawej stronie aby obejrzeć wersję przygotowaną specjalnie dla urządzeń mobilnych.

cebula technologia 2018
marchew technologia 2018
kapusta technologia 2018
pomidor technologia 2018