Informačný servis - základné herbicídne ošetrenie repky olejnej

SULTAN TOP – flexibilita, bezpečnosť, istota – porasty repky olejnej bez burín od sejby po zber s prípravkami spoločnosti ADAMA

23 júla 2018

vzídený porast repky
Agil + Sultan Top