Ochrana obilnín vo fáze intenzívneho rastu.

Informačný servis - ADAMA

15 apríla 2019

pestovateľ v repke