Pestovanie repky olejnej užitočne a efektívne

informačný servis

31 júla 2017

porast repky ošetrený herbicídom Sultan Top
Agil + Sultan Top