Prísľub značky.

Prísľubom značky ADAMA je Simply. Grow. Together.

Čo to znamená?

Simply – Jednoducho – znamená uľahčenie práce a lepšie plánovanie. Je to spôsob akým budeme pomáhať zlepšovať kvalitu života farmárov a ich rodín. Pre nás to rovnako znamená i nový smer, ako robiť veci lepšie vo vnútri fi rmy.

Grow – Rast – je logickým dôsledkom zjednodušovania a to v mnohých významoch slova: rast výnosov úrody, rast profi tability podnikania, rast spoločenského uznania, rast a rozvoj celej farmy, či podniku. Našim zámerom je poskytovať podporu a odbornú pomoc od sejby po predaj fi nálneho produktu. Táto podpora rovnako pomôže poľnohospodárom znova obnoviť ich vysoký spoločenský status.

Together – Spoločne – je spôsob akým toto všetko chceme dosiahnuť. Spoločne chceme vyvíjať, vytvárať, prinášať jednoduchosť a spoločne chceme tieto princípy vnášať do našej práce a osobného života. 

Či už z pozície farmárov, pracovníkov spoločnosti Adama alebo vlastníkov pôdy, chceme pracovať spoločne a spoločne nájsť cestu: ako zjednodušovaním umožniť rast. Poľnohospodárstvo je príliš dôležité na to, aby v ňom zostal človek sám. My všetci potrebujeme zdieľať túto zodpovednosť, a k tomu sa hlásime.

Spolu porastieme
Jednoducho. Rásť. Spolu.