Stačí trafiť iba raz!

ARTEMIS

Kombinovaný širokospektrálny systémový fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) proti hubovým chorobám obilnín.

Artemis - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • rynchospóriová škvrnitosť

 • septoriózy

 • hnedá škvrnitosť jačmeňa

 • múčnatka trávová

 • hrdze

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • široké aplikačné okno a spektrum účinku
 • systémový, lokálne-systémový a translaminárny pohyb účinných látok
 • preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
 • STOP-efekt na múčnatku a hrdze
 • nízke riziko vzniku rezistencie – unikátna kombinácia 3 účinných látok vo vyváženom pomere
 • výhodný TM partner, jednoduché použitie

Pôsobenie

Artemis je kombinovaný širokospektrálny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinné látky prípravku patria do rôznych skupín (triazoly, imidazoly a morfolíny) s rôznym mechanizmom účinku, čo výrazne znižuje riziko vzniku rezistencie patogénov. Systémovú zložku tvorí tebuconazole, ktorý je prijímaný listami a stonkami a transpiračným prúdom je rozvádzaný do celej rastliny. Lokálne - systémová zložka prochloraz preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastlín. Miesto ošetrenia účinne dezinfi kuje. Fenpropidin je prijímaný listami a stonkami a systémovo sa rozvádza do celej rastliny transpiračným prúdom a translaminárnym pohybom.
 

Spektrum účinku

Múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, hnedá a rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, účinne pôsobí aj proti chorobám päty stebla, DTR a klasovým chorobám* *odporúčací charakter, v SR zatiaľ neregistrované.
 

Termín aplikácie

Prípravok aplikujte max. 2 x za vegetáciu, od štádia začiatku predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia (BBCH 30 – 61), optimálne v termíne T2, v čase najvyššieho infekčného tlaku chorôb počas vegetácie (t.j. od 3.kolienka do obdobia,
keď väčšina rastlín je už vyklasená (BBCH 33 - 57)). Použitie prípravku je vhodné pre extenzívne výrobné podmienky s jedným fungicídnym ošetrením počas vegetácie, pre obilniny s krátkou vegetačnou dobou, resp. komerčne menej zaujímavé plodiny (napr. ovos, tritikale, raž a i.). V prípade viacnásobnej aplikácie dodržte odstup medzi ošetreniami 21 – 28 dní.
 
Dávka: 1,5 - 2 l/ha 
 
Dávka vody: 200–400 l/ha 
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Artemis - Odporučenie pre aplikáciu

Kombinovaný fungicíd v obľúbenej EC formulácii poskytuje ochranu proti celému spektru bežne sa vyskytujúcich hubových chorôb v obilninách. Výhodné riešenie pre obilniny s plánovaným jednorazovým fungicídnym ošetrením.

Artemis - inzerát

TRI ŠÍPY JEDNÝM VÝSTRELOM! VŠETKY CHOROBY NA JEDEN ZÁSAH!

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie efektivity ošetrenia je pridanie špeciálnej pomocnej látky Velocity v dávke 0,2 - 0,5 l/ha.

Velocity - titulka

Účinná látka

150 g/l fenpropidin + 100 g/l tebuconazole + 200 g/l prochloraz