Praxou preverený.

AVATAR

Avatar je odolný fungicíd s robustným ochranným filmom. Kombinuje v sebe kontaktný + systémový účinok na ochranu pšenice jarnej a ozimnej proti širokej škále chorôb pšenice.

božské oko nad porastom pšenice

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • septórie

  • hrdza pšeničná

  • hrdza plevová

  • choroby päty stebla

Ochrana rastlín

Výhody použitia:        

  • robustný dlhotrvajúci ochranný účinok chlorothalonilu
  • preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok cyproconazolu
  • excelentné riešenie sepotórií vrátane rezistentných kmeňov
  • výborný partner do TM kombinácií
  • dôležitý ako antirezistentný prerušovač strobilurínov a SDHI fungicídov

Pôsobenie prípravku

Avatar® je fungicíd určený na ochranu pšenice ozimnej a pšenice jarnej proti hubovým chorobám: hrdzi pšeničnej (Puccinia recondita), hrdzi plevovej (Puccinia striiformis) a septorióze pšenice (Mycosphaerella graminicola) v pšenici jarnej a ozimnej. Prípravok obsahuje dve účinné látky cyproconazolechlortalonil. Účinná látka chlorothalonil je kontaktne pôsobiaca účinná látka zo skupiny ftalimidov, vyznačuje sa kontaktným a preventívnym účinkom. Účinná látka vytvára na listovom aparáte ochranný fungicídny film (kontaktný účinok), ktorý zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia na povrchu listov a stebiel blokovaním činnosti viacerých enzýmov. Patrí medzi účinné látky, ktoré sú základným kameňom antirezistentnej stratégie.

Účinná látka cyproconazole je silne systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolov. Pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií t.j. rast mycélia. Zastavuje rast húb ovplyvňujúc biosyntézu sterolov v bunkových membránach. Hoci biologický účinok látky cyproconazole umožňuje protektívnu, kuratívnu a eradikatívnu ochranu rastlín.

Najlepší efekt dosiahnete vtedy, ak prípravok Avatar®  aplikujete preventívne pred nástupom infekcie resp. v počiatočných štádiách rozvoja chorôb.

 

Pšenicu ozimnú alebo jarnú ošetrujte v rastovom štádiu od začiatku steblovania až do konca klasenia (BBCH 30 – 59). Dávka prípravku Avatar 2 l/ha.  V prípade objavenia sa múčnatky pridajte do TM špecialistu na múčnatku Leander ® s overeným STOP efektom v dávke 0,5 – 0,7 l/ha.

 

Dávka vody: 100 - 400 l vody/ha

Balenie: 5 L

Účinná látka

375 g/l chlorothalonil + 40 g/l cyproconazole