Pleseň dostane na banjo!

BANJO FORTE

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

Banjo Forte - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • pleseň zemiakov

  • alternária

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • unikátna kombinácia účinných látok s dvomi odlišnými mechanizmami účinku
  • uplatnenie najmä v období aktívneho rastu, pri daždivom počasí alebo v porastoch pod závlahou, kde sa naplno uplatní výborná odolnosť fluazinamu voči zmyvu dažďom
  • použitie preventívne alebo kuratívne, pričom bráni rozvoju sekundárnych infekcií
  • účinne ničí zoospóry plesne zemiakovej, čím chráni hľuzy pred infekciou
  • kombinácia účinných látok, ktorá minimalizuje rozvoj rezistencie plesne zemiakov

Pôsobenie

Banjo Forte je kombinovaný širokospektrálny fungicídny prípravok určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej na listoch a hľuzách. Ide o kombináciu lokálne systémovej účinnej látky dimethomorph a kontaktnej účinnej látky fluazinam.
Dimethomorph poskytuje systémový účinok s translokáciou do mladých listov a má významný anti-sporulačný účinok. Inhibuje biosyntézu fosfolipidov a syntézu bunkových stien patogénov, čím následne inhibuje rast mycélia a sporuláciu patogéna.
Prejavuje sa preventívnym a kuratívnym účinkom s dobrou reziduálnou aktivitou, penetráciou a traslaminárnou translokáciou a odolnosťou voči zmývaniu zrážkami. Dimethomorph zaisťuje spoľahlivú a kompletnú ochranu porastu aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Vďaka lokálne systémovému účinku tejto účinnej látky je zabezpečenáaj ochrana časti rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Fluazinam poskytuje širokospektrálny kontaktný účinok s čiastočne systémovým pôsobením a reziduálnou aktivitou. Prerušuje oxidačnú fosforyláciu, čím inhibuje dýchanie huby. Zabraňuje klíčeniu spór, prienik, rast a sporuláciu hýf patogéna. Vyznačuje sa protektívnou (ochrannou účinnosťou), tým, že na liste vytvára ochranný fungicídny film, ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Bráni prenosu infekcie plesne zemiakovej na hľuzy, hlavne ak sa použije aj na ošetrenie porastov v závere vegetácie. Nedochádza tak k napadnutiu hľúz a šíreniu infekcie počas skladovania.

 

Termín aplikácie

Maximálny počet ošetrení v priebehu vegetácie: 4 x. Prípravok aplikujte pri pozorovaní prvých príznakov napadnutia, prípadne na základe signalizácie v priebehu vegetácie od fázy začiatku zapájania plodiny: 10% rastlín v riadku zapojených až do
začiatku žltnutia listov (starnutie) (BBCH 31-91). Postrek opakujte v 7-10 dňových intervaloch. 
 
Dávka: 1 l/ha
 
Dávka vody: 200–400 l/ha 
 
Balenie: 5 l

Banjo Forte je prípravok, ktorý obsahuje dve navzájom sa dopĺňajúce účinné látky z rôznych skupín. Jeho výnimočnosť je v tom, že na trhu doteraz nebol kombinovaný prípravok s účinnou látkou fluazinam, ktorá patrí vo svete k najpoužívanejším na záver vegetácie.

Banjo Forte - inzerát

Náš tip: Pri poškodení zemiakov ľadovcom, víchricou a pod. aplikujte Banjo Forte čo najskôr, ako je to možné (ideálne do 24 hod.), kedy sa naplno využije vynikajúci „stop efekt“ dimetomorphu na tzv. ranové patogény.

Ak plánujete aplikovať Banjo Forte za suchého a teplého počasia, kedy je na listoch zemiakov vytvorená vosková vrstvička, použite v TM špecializované zmáčadlá Velocity alebo Rollwet, podľa pokynov pre ich aplikáciu.

Rollwet - titulka

Účinná látka

200 g/l fluazinam + 200 g/l dimethomorph