Jednoducho lepší jačmeň...

BONTIMA

Moderný dvojzložkový fungicíd novej generácie špeciálne vyvinutý pre špičkovú ochranu jačmeňa.

lekárka rastlín

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • hnedá škvrnitosť jačmeňa

 • hrdza jačmenná

 • ramuláriová škvrnitosť

 • rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

 • múčnatka trávová

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • jedinečná kombinácia vyvinutá výhradne pre jačmeň
 • technológia Duosafe – pevná väzba s voskovou vrstvičkou a silné priľnutie ku škodlivému patogénovi
 • dlhodobá preventívna ochrana v trvaní až do 7 týždňov
 • výborná prevencia proti širokému spektru chorôb (hnedej, rynchospóriovej, ramuláriovej škvrnitosti, hrdzi, múčnatke a fyziologickým škvrnitostiam)
 • dlhodobo zdravý porast
 • dlhšie udržanie fotosyntetickej aktivity porastu umožňuje dosiahnuť vyššiu a kvalitnejšiu úrodu jačmeňa
 • vyššia tolerancia jačmeňa k suchu a stresovým podmienkam

Pôsobenie prípravku 

BONTIMA je fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Jednoznačne patrí do intenzívnych technológií pestovania jačmeňa ozimného a jarného. Účinná látka isopyrazam patrí do chemickej skupiny pyrazol-carboxamidy a pôsobí ako SDHI inhibítor. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Má predovšetkým preventívny účinok. Izopyrazam pôsobí proti širokému spektru hubových patogénov. Účinná látka cyprodinil patrí medzi anilín-pyrimidíny a pôsobí tým, že inhibuje biosyntézu aminokyselín. Do rastliny preniká už v priebehu 2 hodín po aplikácii prostredníctvom listov. Po uplynutí tejtodoby nemôže byť účinná látka zmytá dažďom. V rastline sa účinná látka pohybuje akropetálne a translaminárne.

Termín aplikácie

Aplikujte maximálne 2 krát počas vegetácie. Ošetrenie sa robí prednostne preventívne, najneskôr pri zistení prvých príznakov napadnutia. Pre najlepšie využitie potenciálu prípravku Bontima odporúčame aplikovať vo fáze plne vyvinutého zástavového listu (BBCH 39). Optimálny rozsah aplikácie je však od objavenia sa zástavového listu BBCH 37) do polovice klasenia (BBCH 55).

Dávka: 1,6* - 2 l/ha (*registrované v inom členskom štáte UK)

Optimálna dávka postrekovej kvapaliny je 100-400 l/ha.

Balenie: 20 L

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Účinné látky

62,5 g/l isopyrazam + 187,5 g/l cyprodinil