Špecialista proti múčnatke viniča.

GUARD

Systémový triazolový fungicíd určený pre preventívne a kuratívne (liečebné) zásahy proti múčnatke viniča. Obsahuje účinnú látku myclobutanil, ktorá je známa svojím preventívnym, kuratívnym a čiastočným eradikatívnym účinkom. EW formulácia (emulzia typu olej vo vode) zabezpečuje jednoduchú manipuláciu a miešateľnosť s ďalšími prípravkami, vysokú účinnosť, a vynikajúcu znášanlivosť ošetrovaným viničom.

osobný strážca vo viniči

Ochrana rastlín

Výhody použitia:        

 • unikátny pohyb účinnej látky z vnútra pletív smerom von
 • chráni nové prírastky translokáciou do rastových vrcholov  
 • rýchly príjem a rozvod xylémom do celej rastliny
 • preventívny, kuratívny a čiastočný eradikatívny účinok proti múčnatke
 • významný vedľajší účinok na čiernu hnilobu
 • obmedzuje tvorbu kleistotécií (zdroje primárnej infekcie pre budúcu sezónu)
 • 1 hod. po aplikácii plná odolnosť proti dažďu
 • možnosť použitia viackrát počas sezóny (až 4 x)
 • široký aplikačný interval – začiatok vegetácie až po zber
 • krátka ochranná doba 8 – 14 dní
 • bez negatívneho vplyvu na užitočné organizmy

Pôsobenie prípravku

Guard je systémový fungicíd na ochranu viniča proti múčnatke viniča (Uncinula necator). Účinkuje ako preventívny, kuratívny a čiastočne aj eradikatívny fungicíd. Účinná látka prípravku myclobutanil preniká rýchlo do rastlinných pletív, transportuje sa xylémom a 1 hodinu po aplikácii je dosiahnutá plná odolnosť proti dažďu. Myclobutanil patrí medzi triazoly, ktoré inhibujú biosyntézu ergosterolu múčnatky, predovšetkým jej klíčiacich spór. Ergosterol je rozhodujúcou zložkou bunkových membrán húb. Ak nie sú tieto membrány schopné rásť, klíčiace spóry múčnatky nie sú schopné vytvoriť bunkové steny a odumierajú. Podobne Guard účinkuje aj na mycélium múčnatky, čo sa prejavuje jeho odumieraním.  

Dávka: 0,23 l/ha v 100 l vody, resp. koncentrácia 0,023 %

Dávka vody: 400 - 1600 l/ha

Aplikujte max. 4 x počas vegetácieTermín aplikácie

Nariek tomu, že prípravok Guard vykazuje výbornú kuratívnu a eradikatívnu účinnosť, túto jeho vlastnosť odporúčame využívať len v nevyhnutných prípadoch. Ak to podmienky umožňujú, vždy je potrebné uprednostniť preventívne fungicídne zásahy. Prípravok aplikujte pozemne postrekom schválenými postrekovačmi, od štádia vyvinutého 2. listu až do začiatku zrenia, kedy sa bobule začínajú ľahko sfarbovať (BBCH 12- 81).

Podmienkou účinnosti prípravku Guard je predovšetkým správne načasovanie aplikácie a dosiahnutie vysokej pokryvnosti postreku na povrchu listov a strapcov.


Opatrenia proti vzniku rezistencie

Pre zabránenie vzniku rezistencie dodržujte aplikačné dávky prípravku, maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie a striedanie s prípravkami s rozličným mechanizmom účinku.Prípravok Guard® nemá škodlivý vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Náš tip

Pre zaistenie dlhodobej preventívnej ochrany viniča striedajte prípravok Guard s prípravkom Custodia ktorý obsahuje silne preventívny strobilurín - azoxystrobín a kuratívny tebuconazol. Pre posledné aplikácie proti múčnatke odporúčame aplikovať opäť prípravok Guard, ktorý obmedzuje tvorbu kleistotécií (zdroje primárnej infekcie pre budúcu sezónu).

Náš tip

Požadovanú pokryvnosť postreku zabezpečuje spravidla adekvátna dávka vody podľa rastovej fázy ošetrovaného viniča a technických parametrov použitého aplikačného zariadenia. Dávku vody voľte  v rozmedzí 400 až 1600 l vody na hektár s cieľom dosiahnutia dokonalého pokrytia krov viniča. Nižšiu dávku vody 400 l/ha voľte v skorších rastových fázach viniča. Koncentrácia prípravku v postrekovej kvapaline nesmie prekročiť 0,023% (t.j. 23 ml prípravku na 100 l vody). Postrek orientujte na strapce. Ošetrujte podľa infekčného tlaku v intervaloch 8-14 dní medzi postrekmi, maximálne 4 ošetrenia počas vegetácie.