Xtra ochrana, kvalita a profit.

MIRADOR XTRA

Originálna kombinácia dvoch osvedčených účinných látok s rozdielnym mechanizmom účinku.

farmár v repke

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • múčnatka trávová

 • septorióza plevová, septorióza pšenice

 • hrzde

 • hnedá škvrnitosť jačmeňa

 • biela hniloba

 • pleseň sivá

 • cerkospóra a múčtnakta repová

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • vynikajúci systémový účinok
 • rýchly prienik do pletív a rozvádzanie do celej rastliny
 • dlhodobá ochrana vrátane nových prírastkov
 • preventívny a kuratívny účinok
 • silný Green efekt predlžuje fotosyntézu,spomaľuje starnutie pletív,predlžuje fázu nalievania zŕn, zvyšuje elasticitu šešúľ, zvyšuje úrodu a kvalitu produkcie
 • univerzálne použitie s veľmi širokým spektrom účinnosti
Objavte novú minoritnú registráciu v mnohých plodinách (hrach, fazuľa, lupina biela, repa cukrová, repa kŕmna, raž jarná, slnečnica, repka, mak, horčica, ľan, pšenica tvrdá, sója, okrasné trávniky. Viac informácií zistíte v oficiálnej etikete na pravej lište. 

Pôsobenie prípravku

Mirador Xtra je dvojzložkový fungicíd, obsahujúci účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku a rôznou úrovňou systemicity. Pomer týchto účinných látok vo formulovanom produkte zabezpečuje optimálny fungicídny účinok so zachovaním výrazného vplyvu na úrodu a jej kvalitatívne parametre. Najoptimálnejšie je použiť ho preventívne t.j. pred alebo na začiatku objavenia sa infekcie. Azoxystrobín vytvára depozit na povrchu ošetrenej rastliny a následne rovnomerne preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Výsledkom týchto vlastností je dlhodobý účinok. Naviac vyniká tým, že porasty sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt pozitívne vplýva na dĺžku obdobia tvorby a ukladania asimilátov do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššia dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.). Cyproconazole je vysoko systémový a pôsobí na hubové choroby vo vnútrirastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií. Zastavuje rast húb ovplyvňujúc biosyntézu sterolov v bunkových membránach. Hoci biologický účinok látky cyproconazole umožňuje protektívnu, kuratívnu a eradikatívnu ochranu rastlín, najlepší efekt dosiahneme vtedy, ak prípravok aplikujeme v počiatočných štádiách rozvoja chorôb.

Spektrum účinku

Obilniny možno ošetrovať v širokom aplikačnom intervale od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69) u pšenice ozimnej, resp. od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) do rastovej fázy koniec klasenia (BBCH 59) u jačmeňa jarného. Ošetrenie porastov pšenice prípravkom Amistar Xtra zaisťuje dlhodobú ochranu proti širokému spektru chorôb s istotou účinku. Veľmi vhodná je preventívna aplikácia na začiatku vývoja chorôb v dávke 0,75 l/ha. Miraodor Xtra vyniká účinnosťou predovšetkým proti septorióze plevovej, septorióze pšeničnej, hrdzi plevovej, hrdzi pšeničnej a helmintosporióze pšenice (DTR). Z dôvodu využitia špecifi ckých vlastností účinnej látky azoxystrobín (green efekt) pre zaistenie maximálnej úrody a kvality pšenice je optimálna aplikácia s cieľom dlhodobej ochrany zástavového listu (fáza BBCH 37-39). Mirador Xtra v jačmeni vykazuje špičkovú účinnosť proti hnedej škvrnitosti. V systéme jedného ošetrenia odporúčame aplikovať fungicíd Mirador Xtra v dávke 0,75 l/ha vo fáze BBCH 32–49. V systéme dvoch ošetrení aplikujte Mirador Xtra do termínu T1 nasledovaný prípravkom Seguris Bold v dávke 1 l/ha do T2. Ošetrenie prípravkom Mirador Xtra v jačmeni zabezpečuje dlhodobú ochranu a dáva všetky predpoklady pre dosiahnutie sladovníckej kvality. Minimálny interval medzi ošetreniami je 21 dní.

Dávka: 0,5 - 0,75 l/ha

V repke olejnej je Mirador Xtra veľmi účinný proti bielej hnilobe. V registrač- ných pokusoch v Českej republike i v zahraničí, ale aj v pokusoch nezávislých organizácií v Českej republike potvrdil svoju vynikajúcu účinnosť proti bielej hnilobe. Okrem toho z množstva pokusov v celej Európe vieme, že už 20 % napadnutie repky touto chorobou môže znížiť úrodu až o 10 %. V prevádzkových pokusoch v roku 2011 bola zistená vysoká účinnosť aj na pleseň kapustovú. Repka ošetrená fungicídom Mirador Xtra vykazovala zní- žené praskanie šešúľ o 60–80 %. Tým sa zároveň obmedzil až zastavil rozvoj plesne vo vnútri šešúľ. V systéme jedného ošetrenia aplikujte v štádiu kvitnutia – od rastovej fázy otvoreného prvého kvetu (BBCH 60) až po rastovú fázu koniec kvitnutia (BBCH 69). V intenzívnych technológiách so systémom 2 ošetrení aplikujte Mirador Xtra do T1 a počas kvitnutia špecialistov na ošetrenie kvitnúcej repky - prípravky Symetra alebo Custodia v dávke 1 l/ha.

Dávka: 0,75 l/ha

V ochrane slnečnice sa v súčasnosti rovnako uplatňujú systém jedného a systém dvoch ošetrení. V systéme jedného ošetrenia aplikujte Mirador Xtra v štádiu kvitnutia – od rastovej fázy otvoreného prvého kvetu (BBCH 60) až po rastovú fázu koniec kvitnutia (BBCH 69). Práve z dôvodu rozširovania plôch olejnín a zvyšovania ich percentuálneho zastúpenia v osevných postupoch sa čoraz viac pestovateľov rozhoduje vykonať ochranu slnečnice systémom dvoch ošetrení proti hubovým chorobám stoniek a úborov. Vždy je lepšie investovať čo najskôr do prevencie. V systéme dvoch ošetrení aplikujte Mirador Xtra do T1.  

Repa cukrová

Prípravok aplikujte max. 1x, preventívne alebo pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do konca augusta. Pri neskorých zberoch repy, pri ktorom sa plánujú 2 fungicídne vstupy, Mirador Xtra odporúčame aplikovať do T1. 

Dávka: 0,75 l/ha                                                                                                                                                                                                                                                    D ávka vody: 200 - 400 l

Menej význemné použitia:

Okrasné trávniky: aplikujte preventívne pred napadnutím rastlín v dávke 0,75 l/ha, ošetrenie urobte v čase optimálnych podmienok pre šírenie infekcie patogénu, resp. na začiatku výskytu škodlivého organizmu.  
Odporúčaná dávka vody: 150 - 300 l/ha. Max. 2x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami min. 21 dní. 

Raž jarná, pšenica tvrdá jarná, pšenica tvrdá ozimná: aplikujte preventívne alebo na začiatku  výskytu choroby v dávke 0,5 - 0,75 l/ha od rastovej fázy prvého kolienka (BBCH 31) až do rastovej fázy koniec kvitnutia  (BBCH 69). Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie min. v 21 dňových intervaloch. Odporúčaná  dávka vody: 200 - 400 l/ha. 

Hrach, fazul'a, lupina biela: aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby v dávke 0,75 l/ha od rastovej fázy prvého kvetu viditel'ného mimo listov (BBCH 51) až do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH  69). Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie min. v 21 dňových intervaloch. Odporúčaná dávka vody: 200 - 400 l/ha. Pri aplikácií v hrachu sa odporúča použiť neionizované zmáčadlo. Pre zabránenie fytotoxicity neaplikujte TM so zmáčadlom Silwet L 77 a insekticídmi s EC formuláciou.

Repa kŕmna, repa cukrová: aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby v dávke 0,75 l/ha od rastovej fázy ked' plodina pokrýva povrch pôdy na 90% (BBCH 39) až do rastovej fázy ked' koreň repy dosiahol približne 50% svojej vel'kosti (BBCH 45). Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie min. v 21 dňových intervaloch. Odporúčaná dávka vody: 200 - 400 l/ha. 

Slnečnica: aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby v dávke 0,75 l/ha od rastovej fázy 8. vyvinutého listu (BBCH 18) až do rastovej fázy viditel'ných kvietkov na obvode kvetenstva medzi listeňmi -kvetenstvo stále zatvorené (BBCH 55). Prvú aplikáciu vykonajte v BBCH 18-31 a druhú aplikáciu v BBCH 53-55. Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie min. v 21 dňových intervaloch. Odporúčaná dávka vody: 200 - 600 l/ha. 

Repka jarná, repka ozimná: proti plesni kapustovej a černi repkovej aplikujte v dávke 0,75 l/ha od rastovej fázy začiatok kvitnutia (BBCH 61) až po rastovú fázu začiatok dozrievania (šešule plné, semeno stále zelené) (BBCH 80). Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie. Odporúčaná dávka vody: 200 - 400 l/ha. 

Mak: aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby v dávke 0,75 l/ha od rastovej fázy 8. listu (BBCH 18) až do rastovej fázy viditel'ných púčikov v uzl'abí (BBCH 49). Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie, minimálne v intervale 10 - 14 dní. Odporúčaná dávka vody: 200 - 600 l/ha. Prípravok dosahuje významnú vedl'ajšiu účinnosť proti plesni šedej v maku. 

Horčica: proti bielej hnilobe aplikujte v dávke 0,75 l/ha od rastovej fázy začiatok kvitnutia (BBCH 61) až do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69) a proti Alternaria sp. od rastovej fázy ked' 50% šešúl' dosiahlo konečnú vel'kosť (BBCH 75) až po rastovú fázu začiatok dozrievania (šešule plné, semeno stále zelené) (BBCH 80). Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie. Minimálny interval medzi aplikáciami 21 dní. Odporúčaná dávka vody: 200 - 400 l/ha. 

Ľan: aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby v dávke 0,75 l/ha od BBCH 18 do BBCH 55. Aplikujte maximálne lx počas vegetácie. Odporúčaná dávka vody: 200 - 600 l/ha. 

Sója: aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby v dávke 0,75 l/ha od rastovej fázy trojpočetného listu na 8 uzle (BBCH 18) až do rastovej fázy prvých zväčšených kvetných pukov (BBCH 55). Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie, min. v 21 dňových intervaloch. Odporúčaná dávka vody: 200 - 600 l/ha.  

Balenie: 5 L

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Amistar Xtra je od teraz MIRADOR XTRA s ešte širšou etiketou ako doteraz...

Účinné látky

200 g/l azoxystrobin + 80 g/l cyproconazole

Nová minoritná registrácia prípravku Mirador Xtra