Priamy zásah chorôb päty stebla.

MIRAGE 45 EC

Širokospektrálny fungicíd s lokálne systémovým účinkom na ochranu obilnín proti chorobám päty stebiel, listov, klasov a na ochranu okrasných rastlín vo forme emulgovateľného koncentrátu s protektívnym a eradikatívnym účinkom.

Mirage 45 EC - zamerané na choroby päty stebla

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • R/W typy steblolamu

  • septoriózy

  • černe

  • alternáriová škvrnitosť

  • fuzariózy

  • rynchospóriovú škvrnitosť

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • lokálne systémový účinok
  • široké spektrum účinku
  • špecialista na listové škvrnitosti
  • vhodný partner pre iné fungicídy na rozšírenie účinku a v rámci využívania antirezistentnej stratégie

Pôsobenie

Mirage 45 EC je širokospektrálny fungicíd s lokálne systémovým účinkom, to znamená, že preniká do rastlinných pletív, avšak do neošetrených častí rastliny nie je rozvádzaný. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.
 

Spektrum účinku

Ničí široké spektrum hubových chorôb obilnín, komplex chorôb spôsobujúcich steblolam, septoriózy, múčnatku trávovú, komplex chorôb klasov, černe, alternáriovú škvrnitosť, fuzariózy, rynchospóriovú škvrnitosť, hnedú škvrnitosť jačmeňa a ďalšie.
 
Dávka vody: 200–400 l/ha
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Mirage 45 EC - Odporučenie pre aplikáciu

Ozimné obilniny

Steblolam

Mirage 45 EC ničí R/W typy steblolamu vrátane izolátov rezistentných k benzimidazolovým fungicídom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom doteraz nebola zaznamenaná. Aplikujte pri prvých príznakoch, obvykle vo fáze BBCH 29-33.

Pšenica – septoriózy

Ošetrujte v rastovej fáze zástavového listu až do doby, kedy je úplne vyvinutý klas. Mirage 45 EC účinkuje aj na ďalšie choroby klasov, ako sú napr. černe a fuzáriá.

Pšenica, jačmeň - múčnatka

Mirage 45 EC účinkuje na múčnatku preventívne. Po vzniku infekcie múčnatky je účinok nedostatočný! V tom prípade je potrebné na zastavenie infekcie použiť špecialistu na múčnatku Leander. 

Jačmeň – listové škvrnitosti

Ošetrujte v období výskytu uvedených chorôb, obvykle v priebehu steblovania až do kvetu, BBCH 30 – 61.

Okrasné rastliny

Mirage 45 EC je vhodný na morenie hľúz a cibúľ okrasných rastlín proti hubovým chorobám, zvlášť proti fuzariózam. Morenie robte 15 – 20 min., pred výsadbou.

Lokálne systémový fungicíd Mirage 45 EC dlhodobo dezinfi kuje miesto dopadu účinnej látky bez jeho následného riedenia. V obilninách spoľahlivo kontroluje choroby päty stebiel vrátane obávaného R typu pravého steblolamu. Vykazuje vysokú aktivitu proti fuzariózam v klase. Znižuje obsah DON v zrne.

OPORNÝ BOD V OCHRANE PROTI CHOROBÁM STEBIEL V OBILNINÁCH.

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie efektivity ošetrenia je pridanie špeciálnej pomocnej látky Velocity v dávke 0,2 - 0,5 l/ha.

Velocity - titulka

Účinná látka

450 g/l prochloraz