Účinná a dlhotrvajúca výkonnosť...

SEGURIS BOLD

Úplná novinka a originálna kombinácia na slovenskom trhu registrovaná v jačmeni a pšenici. Spojenie prevencie SDHI a overeného cyproconazolu s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti širokému spektru chorôb.

bežec, plavec, byciklista v pšenici

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • hrdza pšeničná a plevová

 • septorióza plevová a septorióza pšenice

 • múčnatka trávová

 • hnedá škvrnitosť jačmeňa

 • hrdza jačmenná

 • ramuláriová škvrnitosť jačmeňa

 • rynchospóriová škvrnitosť

Ochrana rastlín

Výhody použitia:        

 • Technológia DuoSafe
 • Vitality efekt (zvýšenie fotosyntetickej aktivity a tolerancie k suchu a stresu)
 • Dlhodobá preventívna ochrana v trvaní až do 7 týždňov
 • Dôležitý prvok antirezistentnej ochrany
 • Preukazné zvýšenie úrod

Pôsobenie prípravku

Seguris Bold predstavuje širokospektrálny fungicíd určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hrdzi, septoriózam, múčnatke  a jačmeňa proti hnedej škvrnitosti, rynchospóriovej škvrnitosti, hrdzi jačmennej, ramuláriovej škvrnitosti a múčnatke.

Účinná látka isopyrazam pôsobí ako SDHI inhibítor t.j. inhibuje transport elekrónov pri dýchaní mitochondrií. Má predovšetkým protektívny účinok. Vykazuje biochemickú aktivitu proti širokému spektru hubových chorôb.

Účinná látka cyproconazole patrí do chemickej skupiny DMI triazolov. Pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií. Zastavuje rast húb ovplyvňujúc biosyntézu sterolov v bunkových membránach. Hoci biologický účinok cyproconazolu umožňuje preventívnu, kuratívnu a eradikatívnu ochranu rastlín, najlepší efekt dosiahneme vtedy, ak prípravok aplikujeme v počiatočných štádiách rozvoja chorôb.

Dávka: 1 l/ha

V obilninách je možné aplikovať prípravok maximálne 2 krát v intervale minimálne 14 dní medzi aplikáciami.

Optimálna dávka postrekovej kvapaliny je 100-400 l/ha.

Ošetrenie sa robí prednostne preventívne, najneskôr pri zistení prvých príznakov napadnutia. Pre najlepšie využitie potenciálu prípravku Seguris Bold ho odporúčame aplikovať v porastoch tvrdej pšenice a množiteľských porastoch a to vo fáze plne vyvinutého zástavového listu (BBCH 39). Optimálny rozsah aplikácie je však od objavenia sa zástavového listu BBCH 37) do polovice klasenia (BBCH 55).

Náš tip: v prípade potreby kuratívnej kontroly už rozvinutej infekcie múčnatky odporúčame aplikovať prípravok Leander v dávke 0,5 – 0,75 l/ha.

Účinné látky:

125 g/l isopyrazam + 80 g/l cyproconazole