Silný a rýchly kontaktný účinok.

BROMOTRIL 25 SC

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na POST ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách, v obilninách s podsevom lucerny a v kukurici.

Bromotril 25 SC - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • iva voškovníkolistá

  • kapsička pastierska

  • lobody

  • ľuľok čierny

  • durman obyčajný

  • výmrv slnečnice

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • špecialista na durmany a lobody
  • opravné riešenie na rezistentné buriny
  • razantný a rýchly účinok

Pôsobenie prípravku

Bromotril 25 SC je selektívny kontaktný herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom. Jeho účinnosť je tým vyššia, čím je vyššia pokryvnosť listovej plochy pri ošetrení. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a neúčinkuje na semená burín. Buriny v čase aplikácie majú mať vyvinuté 2 – 4 pravé listy. Herbicídny účinok spočíva v narušení fotosyntézy citlivých burín. Pôsobí ako kontaktný herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom. Účinok sa prejavuje do 24 hodín po aplikácii drobnými nekrotickými škvrnami.
 

Spektrum účinku

Citlivé buriny
Durman obyčajný, horčica roľná, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, lobody, ľuľok čierny, mak vlčí, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, rumančeky, stavikrv vtáčí, viky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová.
 
Stredne citlivé buriny
Fialka roľná, hluchavky, hviezdica prostredná, lipkavec.
 
Dávka vody: 300 - 400 l/ha
 
Balenie:  20 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Bromotril 25 SC - Odporučenie pre aplikáciu

Obilniny

Ošetrujte od 2 – 4 listu do konca odnožovania.

Obilniny s podsevom lucerny

Ošetrujte v dobe, keď podsev lucerny má vyvinutý aspoň 1 trojlístok a buriny majú 2 – 4 pravé listy.

Lucerna

Lucernu v 2. a ďalšom roku ošetrujte skoro na jar pred vyrašením v dávke 1-1,5 l/ha. Od 2. trojlístka lucerny je možné navýšiť dávku prípravku na 1,5 - 2,0 l/ha.

Kukurica

Aplikujte post do výšky kukurice 20 cm. Neošetrujte pri teplotách nad 25 °C. Pri výskyte jednoročných a trvácich tráv odporúčame TM s prípravkom Nicogan 40 OD. Na dosiahnutie spoľahlivého účinku proti burinám je potrebné zabezpečiť dôkladnú pokryvnosť listovej plochy použitím min. 350 l/ha postrekovej kvapaliny s aplikáciou pri nízkom tlaku.

Selektívny kontaktný herbicíd Bromotril 25 SC kontroluje rad dvojklíčnolistových burín. Výhodný partner do tank mixov v obilninách a kukurici. Samostatne je možné použiť na odburinenie lucerny.

JEDNODUCHÉ RIEŠENIE BURÍN V PORASTOCH S PODSEVOM.

Bromotril 25 SC - porast

Účinná látka

250 g/l bromoxynil