Univerzálny reziduálny herbicíd so širokou registráciou.

Pendigan 330 EC

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu s dlhodobým pôdnym účinkom proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín, trávovitých burín a metličky obyčajnej v pšenici ozimnej, zemiakoch, slnečnici, hrachu, cibuli, cesnaku, sóji, mrkve, petržlene, kapustovej zelenine, paprike, rajčiakoch a v zeleri.

Pendigan 330 EC - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • cirok alepský

 • ježatka kuria

 • moháre

 • hviezdica prostredná

 • portulaka zeleninová

 • podslnečník Theophrastov

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • spoľahlivý účinok na metličku, ježatku a ďalšie jednoročné trávy
 • kontroluje široké spektrum citlivých dvojklíčnolistových burín
 • vysoká úroveň selektivity ku všetkým plodinám
 • overené herbicídne riešenie
 • dlhodobý pôdny účinok
 • formulácia šetrná k životnému prostrediu

Pôsobenie prípravku

Účinná látka pendimethalin inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Citlivé buriny hynú krátko po vyklíčení alebo vzídení. Pendigan 330 EC sa používa PRE, ničí široké spektrum jednoročných burín, na trváce buriny nepôsobí. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (do hĺbky 2-3 cm) zvyšuje účinnosť v suchších podmienkach najmä na jednoročné trávy. Pendigan 330 EC sa môže použiť aj pri EPOST aplikácii, kedy sú jednoklíčnolistové buriny maximálne v rastovom štádiu 1 - 2 listov a dvojklíčnolistové buriny v rastovej fáze klíčnych listov. Na buriny v neskoršej rastovej fáze prípravok už neúčinkuje.
 

Spektrum účinku

Citlivé jednoklíčnolistové buriny
Cirok alepský zo semena, ježatka kuria, lipnica pospolitá, metlička obyčajná, moháre, psiarka roľná, prstovka krvavá, proso vláskovité, proso siate.
 
Citlivé dvojklíčnolistové buriny
Alchemilka lúčna, bažanka ročná, drchnička roľná, fialka roľná, hlaváčik letný, iskerníky, hviezdica prostredná, hluchavky, huľavníkovec lekársky, horčica roľná, horčiaky, kapsička pastierska, láskavce, lipkavce, loboda konáristá, mak vlčí, mlieč, mrlíky, portulaka zeleninová, nezábudka roľná, ľulok čierny, ostrokvet malokvetý, pŕhľava malá, podslnečník Theophrastov, reďkev ohnicová, rumany, rumančeky, vesnovka obyčajná, veroniky, vratič obyčajný, zemedym lekársky.
 

Upozornenie:

V prípade zaorania ošetrených rastlín odporúčame pred novým výsevom vykonať hlbokú orbu. Dávkovanie Pendigan-u 330 EC je nutné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty. Na ľahkých piesočnatých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty aplikáciu Pendigan-u 330 EC neodporúčame.
 
Mimoetiketové použitie:
V pestreci mariánskom aplikujte 3 l/ha preemergentne 3 dni po sejbe.
 
Dávka vody: 400 - 600 l
 
Balenie: 1 l, 10 l

Odporúčanie pre aplikáciu

Slnečnica, Sója

Aplikujte PRE, v suchých podmienkach odporúčame pre zlepšenie účinku plytké zapracovanie do pôdy do hĺbky max. 3 cm.

Zemiaky

Aplikujte PRE na urovnaný povrch bez hrúd (najlepšie po nafrézovaní), spravidla 3-5 dní pred vzídením zemiakov.

Obilniny

Aplikujte PRE do 2 dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Na pozemkoch so zvýšeným výskytom psiarky, lipkavca a parumančeka aplikujte dávku 5 l/ha. Pri POST aplikácii vykonajte postrek do rastovej fázy 1 – 2 listov obilnín ako aj burín. Praktické je používať prípravok Pendigan 330 EC do kombinácie s účinnými látkami chlorotoluron a isoproturon, ktoré vykazujú významný synergický efekt. Príkladom takýchto kombinácií je registrované použitie Pendigan 330 EC 3,0 l/ha + Tolurex 1,5 l/ha alebo Pendigan 330 EC 3,0 l/ha + Protugan 50 SC 1,0 l/ha. V TM s Tolurex 50 SC alebo Protugan 50 SC aplikujte PRE alebo POST, od rastovej fázy tretieho listu obilnín.

Mrkva, petržlen, hrach

Aplikujte PRE na dobre pripravenú pôdu bez hrúd, dbajte na rovnomernosť aplikácie.

Výsadba kapustovej zeleniny, papriky, rajčiakov, zeleru

Prípravok aplikujte PPI 2-3 dni pred výsadbou, v suchých podmienkach s plytkým zapracovaním do pôdy.

Cibuľa zo sadzačky, cesnak

Aplikujte po výsadbe pred vzídením alebo po vzídení plodiny (max. 2-3 listy). Pri POST aplikácii majú byť jednoročné a dvojklíčnolistové buriny v rastovej fáze klíčnych listov. Na ľahkých piesočnatých pôdach a pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty aplikáciu prípravku neodporúčame.

Cibuľa siata

Aplikujte po zasiatí, najneskôr tesne pred vzídením. Predpoklad dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha 7- 10 dní po výseve podporí účinok.

Pendigan 330 EC je univerzálny reziduálny herbicíd poskytujúci dlhodobý pôdny účinok proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca, fialiek, zemedymu, prosovitých tráv a metličky. Registrovaný do slnečnice, obilnín, zemiakov, cibule a ďalších záhradníckych plodín.

ČASOM OVERENÝ ŠIROKOSPEKTRÁLNY HERBICÍD DO CELÉHO SPEKTRA PESTOVANÝCH PLODÍN. PENDIGAN 330 EC JE HERBICÍDOM, KTORÝ V OCHRANE ZELENINY POSKYTUJE NAJŠIRŠÍ ÚČINOK PROTI JEDNO A DVOJKLÍČNOLISTÝM BURINÁM.

Pendigan 330 EC - hrach

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie bezpečnosti a predĺženie reziduálneho pôsobenie je použitie pôdnej pomocnej látky Grounded v dávke 0,2 - 0,4 l/ha.

Grounded - pomocná látka

Účinná látka

330 g/l pendimethalin