Univerzálny pôdny herbicíd.

PENDIGAN

PENDIGAN je reziduálny herbicíd poskytujúci dlhodobý pôdny účinok proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín, ako aj jednoročných tráv, registrovaný do slnečnice, cibule, cesnaku, mrkvy, petržlenu, sóje, hrachu, lupiny, kapustovej zeleniny, ovocných sadov, obilnín, kukurice a ďalších záhradných plodín.

Pendigan - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • cirok alepský

 • ježatka kuria

 • moháre

 • hviezdica prostredná

 • portulaka zeleninová

 • podslnečník Theophrastov

Ochrana rastlín

V roku 2020 Vám prinášame nový užitočný balík pre ošetrenie 20 ha v zložení PENDIGAN 70 l + GROUNDED 5 l určený pre pestovateľov, ktorí očakávajú spoľahlivý, dlhodobý herbicídny účinok proti širokému spektru jednoročných širokolistých a trávovitých burín aj v suchších podmienkach.

Výhody použitia

 • Časom overené, spoľahlivé riešenie
 • Flexibilná aplikácia PRE alebo EPOST
 • Kontroluje široké spektrum dvojklíčnolistových burín
 • Spoľahlivý účinok na metličku, ježatku a ďalšie jednoročné trávy
 • Vysoká úroveň selektivity
   

Pôsobenie prípravku

Účinná látka pendimethalin inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Citlivé buriny hynú krátko po vyklíčení alebo vzídení. Prípravok PENDIGAN sa používa PRE, ničí široké spektrum jednoročných burín, na trváce buriny nepôsobí. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (do hĺbky 2-3 cm) zvyšuje účinnosť v suchších podmienkach najmä na jednoročné trávy. PENDIGAN sa môže použiť aj pri EPOST aplikácii, kedy sú jednoklíčnolistové buriny maximálne v rastovom štádiu 1 - 2 listov a dvojklíčnolistové buriny v rastovej fáze klíčnych listov. Na buriny v neskoršej rastovej fáze prípravok už neúčinkuje.

 

Spektrum účinku

Citlivé jednoročné trávy: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.

Odporúčanie pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

OD

Poznámka

 

kukurica

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

 

sója

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

jahoda

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

slnečnica

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

5 l

AT

 

vinič

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

4,1-5 l

AT

 

hrach

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

4 l

AT

 

zeler, rajčiak

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

okrem zeleru na vňať
výsadba

cibuľa, cesnak

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

zo sadzačky

cibuľa, pór

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

výsev

tabak 

inhibícia bočných výhonov

1%

 

AT

v 500 l vody

tabak, kapustová zelenina

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

výsadba

trávy*

 

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

semenné porasty

 

lupina biela, lupina žltá

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale

metlička, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

jadroviny, kôstkoviny

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

4,1-5 l

AT

 

fazuľa, mrkva, petržlen

jednoročné trávy, jednoročné

dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

*timotejka lúčna, mätonoh mnohokvetý taliansky, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava červená, kostrava lúčna, kostrava ovčia, lipnica lúčna, metlica trsnatá, ovsík vyvýšený, hrebienka obyčajná, psiarka lúčna, psinček obyčajný, reznačka laločnatá, trojštet žltkastý

 

Pokyny pre aplikáciu:

Spôsob aplikácie: postrek

Dávka vody: 400-600 l vody/ha

Max. počet aplikácií v plodine: 1 x za rok

 

Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti:

Pokiaľ sa bezprostredne po PRE-emergentnej aplikácii vyskytne vysoký úhrn zrážok a zároveň klesnú teploty, (obdobie vlhka a chladu), môže dôjsť (najmä na veľmi priepustných pôdach a chudobných na humus) k inhibícii rastu alebo poškodeniu plodín. Dávkovanie PENDIGAN je nutné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty. Na ľahkých piesočnatých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty aplikáciu   PENDIGAN neodporúčame. U slnečnice môže dôjsť k fytotoxicite koreňových krčkov a neskôr (pri výške rastlín cca 20-30 cm) aj k vylamovaniu stoniek. Pridanie špeciálneho pôdneho zmáčadla GROUNDED do TM znižuje riziko fytotoxicity, viaže účinnú látku na pôdne koloidné častice a obmedzuje splavovanie do podzemných vôd.

Vplyv na následné, náhradné a susedné plodiny:

Vplyv na následné plodiny sa neočakáva, pretože aktívny pendimethalin je degradovaný v časovom rámci bežného striedania poľnohospodárskych plodín. V prípade, že plodina musí byť zaoraná po zime alebo na jar, ako náhradné plodiny možno vysievať iba jarné obilniny. V prípade zaorania ošetrených rastlín odporúčame pred novým výsevom realizovaným v tú istú sezónu vykonať hlbokú orbu.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

Balenie: 10 l

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Kukurica

Najmä za suchších podmienok aplikujte PENDIGAN  pred sejbou s následným plytkým zapracovaním do pôdy, do hĺbky 2-3 cm.

Ozimné obilniny

PENDIGAN  aplikujte do 2 dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd.  PENDIGAN  môžete tiež aplikovať POST-emergentne po vzídení ozimných obilnín  (BBCH 13), kedy sa metlička obyčajná nachádza maximálne v rastovej fáze 1 - 2 listov (BBCH 11-12).

Pri predpokladanom výskyte psiarky roľnej, lipkavca obyčajného a parumančeka nevoňavého možno na dosiahnutie dobrej účinnosti PENDIGAN  PRE-emergentne v dávke 4 l/ha.

Hrach, fazuľa, mrkva a petržlen

PENDIGAN používajte PRE-emergentne do 2-3 dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Pri aplikácii je potrebné dbať na rovnomerné pokrytie  povrchu pôdy postrekovou kvapalinou.

Slnečnica a sója

Aplikujte PRE-emergentne, t.j. do 3-5 dní po sejbe. Za suchších podmienok je vhodnejšie použiť PENDIGAN pred sejbou s následným plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsev póru a cibule

PENDIGAN aplikujte po sejbe až do doby tesne pred vzídením. Jedným z predpokladov dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha do 7-10 dní po výseve a aplikácii PENDIGAN je v prospech herbicídneho účinku. Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Cibuľa a cesnak zo sadzačky

Aaplikujte po výsadbe pred vzídením plodín.

PENDIGAN je možné použiť aj POST-emergentne, t.j. po vzídení cibule a cesnaku, ktoré musia mať vytvorené minimálne 2-3 listy; jednoročné dvojklíčnolistové buriny musia byť v skorej vývojovej fáze, najlepšie v klíčnych listoch (BBCH 10). Pri aplikácii v pokročilejšej rastovej fáze výrazne klesá herbicídna účinnosť prípravku. Dávkovanie prípravku PENDIGAN je potrebné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty. Neodporúčame aplikáciu PENDIGAN  na ľahkých piesočnatých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.

Výsadba jahôd

PENDIGAN môžete použiť PRE-emergentne alebo EPOST (vzhľadom k burinám) v nových výsadbách jahôd, aj v starších porastoch. Pri postemergentnom použití PENDIGAN-u , nemajú mať jednoročné dvojklíčnolistové buriny viac ako 2 pravé listy a trávy nie viac ako 1 až 1,5 listu. V novovysadených porastoch jahôd PENDIGAN  aplikujte na jeseň alebo skoro na jar ihneď po výsadbe, pred vzídením burín. Ak poplazy v dôsledku stresových podmienok (sucho v dobe výsadby) zakoreňujú pomaly, tak je potrebné aplikáciu PENDIGAN odložiť až do doby dostatočného zakorenenia rastlín a vymiznutia stresových príznakov. Aplikácia v dobe, keď poplazy začínajú rásť, môže redukovať počiatočný rast nových listov. Toto oneskorenie je však rýchle dobehnuté. V starších porastoch jahôd aplikujte PENDIGAN od jesene do skorej jari, t.j. v dobe dormancie porastu. PENDIGAN aplikovaný na začiatku kvitnutia môže negatívne ovplyvniť úrodu, najmä vtedy, ak po ošetrení nastanú pre rast nepriaznivé podmienky.

Výsadba rajčiakov a zeleru

PENDIGAN aplikujte 2 - 3 dni pred výsadbou. Za suchších podmienok je vhodné po aplikácii plytké zapracovanie do pôdy.  Neaplikujte do zeleru, kde sa predpokladá konzumácia vňate!

Výsadba tabaku

PENDIGAN aplikujte 2 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo s plytkým zapracovaním do pôdy.   PENDIGAN môže byť tiež použitý na ničenie zálistkov tabaku, ničí mladé úžľabné pupene (zálistky) bez toho, aby poškodzoval staršie listové pletivá. Prípravok aplikujte na rastlinách s plne vyvinutými listami po objavení sa prvých kvetov alebo na rastlinách s veľmi bujným rastom, skôr než dĺžka úžľabných zálistkov prekročí 1 cm.

Výsadba kapustovej zeleniny

PENDIGAN aplikujte 2-3 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo v období veľkého sucha s plytkým zapracovaním do pôdy.

Semenné porasty tráv

Aplikujte výhradne POST-emergentne od štádia štyroch listov (BBCH 14), najlepšie na dobre vyvinuté trávy. Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v štádiu max. 2 listov (BBCH 12) a jednoročné trávy max. 1 list (BBCH 11). Pre zaistenie dobrej účinnosti na metličku obyčajnú a lipnicu ročnú sa najlepšie osvedčuje aplikácia v septembri.

Lupina žltá a lupina biela

PENDIGAN aplikujte PRE-emergentne do 3 dní po sejbe.

Jadroviny a kôstkoviny, vinič

PENDIGAN aplikujte skoro na jar pred vzídením burín.

PENDIGAN je univerzálny reziduálny herbicíd poskytujúci dlhodobý pôdny účinok proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca, fialiek, zemedymu, prosovitých tráv a metličky. Registrovaný do slnečnice, strukovín, zeleniny a ďalších záhradníckych plodín.

Objavte nový balík

pôda a pôdne zmáčadlo Grounded

ČASOM OVERENÝ ŠIROKOSPEKTRÁLNY HERBICÍD DO CELÉHO SPEKTRA PESTOVANÝCH PLODÍN. PENDIGAN JE HERBICÍDOM, KTORÝ V OCHRANE ZELENINY POSKYTUJE NAJŠIRŠÍ ÚČINOK PROTI JEDNO A DVOJKLÍČNOLISTÝM BURINÁM.

Pendigan 330 EC - hrach

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie bezpečnosti a predĺženie reziduálneho pôsobenie je použitie pôdnej pomocnej látky Grounded v dávke 0,2 - 0,4 l/ha.

Grounded - pomocná látka

Účinná látka

400 g/l pendimethalin