Zbaví burín! Citlivo.

TRIMMER

Selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách.

Trimmer - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • pichliač

 • veroniky

 • hviezdica prostredná

 • hluchavky

 • výmrv repky

 • rumančeky a rumany

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • systémový účinok s čiastočným krátkodobým príjmom aj koreňmi burín
 • rýchle zastavenie rastu burín, pôsobenie aj pri nižších teplotách na vegetujúce buriny
 • nízke aplikačné dávky, vysoká selektivita k ošetrovaným plodinám
 • široké aplikačné okno a spektrum účinku
 • výhodný TM partner, jednoduché dávkovanie

Pôsobenie prípravku

Trimmer je širokospektrálny systémový postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín v ozimnom a jarnom jačmeni, ozimnej a jarnej pšenici (vrátane pšenice špaldovej a tvrdej), raži, tritikale a ovse. Účinná látka patrí do skupiny sulfonylmočovín a je prijímaná prevažne listami, čiastočne aj koreňmi burín po dobu niekoľkých dní po aplikácii, bez negatívneho vplyvu rezíduí na následné plodiny. Prípravok zastavuje rast burín v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii, viditeľné príznaky (farebné zmeny, deformácie rastlín) na burinách sa objavujú cca 3 - 14 dní po aplikácii, podľa citlivosti burín a priebehu poveternostných podmienok. Pre lepší účinok v zhoršených aplikačných podmienkach (dlhšie obdobie sucha, vyššie teploty, silná vosková vrstvička na burinách) sa odporúča pridať adjuvant Rollwet. Pridanie kvapalných hnojív (DAM 390, SAM, roztok močoviny a pod.) taktiež podporuje lepší účinok prípravku, v tomto prípade pridanie adjuvantu nie je potrebné.
 

Spektrum účinku

Citlivé buriny v dávke 20 g/ha:
Hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lýrovka obyčajná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, výmrv repky a slnečnice.
 
Stredne citlivé buriny v dávke 20 g/ha:
Fialky, konopnica napuchnutá, mak vlčí, mrlík biely, nevädza poľná, nezábudka roľná, pichliač roľný, rumančeky.
 
Citlivé buriny v dávke 30 g/ha:
Hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lýrovka obyčajná, mrlík biely, nevädza poľná, nezábudka roľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, rumančeky, výmrv repky a slnečnice.
 
Stredne citlivé buriny v dávke 30 g/ha:
Ambrózia palinolistá, fi alky, mak vlčí, pichliač roľný, veroniky.
 

Odporučenie pre aplikáciu

Pri dodržaní odporúčaných dávok nevzniká riziko fytotoxicity. Zrážky dve hodiny po ošetrení prípravkom nemajú vplyv na jeho účinok, v prípade použitia kvapalných hnojív (napr. DAM 390, roztok močoviny a i.) a adjuvantu Rollwet sa táto doba skracuje. V prípade predčasnej likvidácie obilniny ošetrenej prípravkom Trimmer je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Po riadnom zbere obilniny je možné vysievať následné plodiny bez obmedzenia.
 
Dávka vody: 250 - 400 l/ha
 
Balenie: 0,25 kg
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Termín aplikácie

Plodiny ošetrujte POST, od 2.listu obilniny (BBCH 12) až do fázy objavenia zástavového listu (BBCH 39), optimálne do 2.kolienka obilniny (BBCH 32). Buriny by mali byť vo fáze 2 – 4 pravých listov, pichliač vo fáze listovej ružice až začiatku predlžovacieho rastu. Na likvidáciu lipkavca použite kombinácie so špecifickým účinkom na lipkavec. Prípravok aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny, max. 1x za vegetáciu. V prípade aplikácie v TM overte aplikačné podmienky partnera.

Osvedčená účinná látka šetrne chráni vaše obilniny. Široké aplikačné okno, spektrum účinku a výhodná formulácia poskytujú farmárovi dostatočný užívateľský komfort.

VYUŽITE UŽITOČNÉ PARTNERSTVO DVOCH VYSOKO SELEKTÍVNYCH PRÍPRAVKOV NA OŠETRENIE 50 ha OBILNÍN 1,5 Kg TRIMMER + 20 L TOMIGAN 250 EC.

Trimmer - inzerát

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinku v zhoršených poveternostných podmienkach (sucho, chlad, atď. je pridanie pomocnej látky Rollwet v dávke 0,1 - 0,4 l/ha.

Rollwet - titulka

Účinná látka

tribenuron-methyl 500 g/kg