Zásady ochrany osobných údajov

Verzia 1/ Posledná zmena 1.4.2014

Tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) sú platné od 1. apríla 2014. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť občas aktualizované. Prosím, pravidelne naše Zásady ochrany osobných údajov sledujte. Aktualizácie platia od dátumu ich zverejnenia na tejto stránke (tak, ako je definované v Podmienkach používania webových stránok).

Účel týchto Zásad ochrany osobných údajov

Sme povinný chrániť vaše súkromie a zaistiť, aby boli chránené tiež vaše osobné informácie. Účelom týchto Zásad ochrany osobných údajov je vysvetliť, čo robíme s informáciami spojenými s Vašou osobou, ktoré nám poskytnete („Osobné informácie“), ako je vaše meno, poštová či emailová adresa. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov „my“ alebo „nami/nás“ znamená spoločnosť ADAMA Agricultural solutions Limited (ADAMA) a jej dcérske firmy a pobočky (ADAMA Group).

Webové stránky tretej strany

Tieto zásady ochrany sa vzťahujú na Osobné informácie vo vzťahu s vaším použitím našej Stránky. Nevzťahuje sa na informácie získané webovými stránkami tretích strán, programy či aplikácie, ku ktorým môžete  získať prístup cez odkazy na tejto Stránke. Takéto stránky, programy a aplikácie tretej strany môžu mať svoju vlastnú politiku ochrany osobných práv.

Ako získavame a používame osobné informácie

Táto Stránka automaticky zapisuje informácie z prehliadača používaného pri prístupe na Stránku, napr. vašu IP adresu, stránky, ktoré z tejto adresy navštívite a stránku, z ktorej získate prístup na našu Stránku, pokiaľ je váš počítač nastavený tak, že zber takýchto informácii umožňuje. Tieto informácie používame ku hodnoteniu záujmu o našu stránku a ku iným aktivitám spojeným s prieskumom trhu, ako je sledovanie vašich vyhľadávacích návykov na našej stránke. Nepoužívame tieto informácie na identifikáciu užívateľa, ktorý má na stránku prístup.

Väčšina našich služieb nevyžaduje registráciu. Ale aj tak niektoré služby dostupné cez túto stránku môžu registráciu vyžadovať. Môžete byť požiadaný o poskytnutie vášho mena, miesta a informácií o vašom podnikaní či zamestnaní alebo o poskytnutí emailovej adresy. Tiež vás môžeme požiadať o zaslanie dotazov či komentárov alebo o poskytnutie dodatočných informácií prostredníctvom prieskumov či prostredníctvom súťaží. Poskytnutie týchto informácií je dobrovoľné. Ak tieto informácie poskytnete, môžeme ich použiť aby sme vás mohli kontaktovať za účelom informovania vás o zmenách v našich službách alebo na našej stránke. Tiež môžeme tieto informácie použiť na zvýšenie užívateľského komfortu tejto stránky a ku zabezpečeniu jej relevantnosti s vašimi potrebami.

Tiež vás môžeme požiadať o poskytnutie  súhlasu s použitím určitých dát, ak potrebujeme vaše osobné dáta použiť pro účely, ktoré nie sú v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Nie je vašou povinnosťou tento súhlas udeliť, ale pokiaľ sa rozhodnete tak neurobiť, môže byť vaše účasť na určitých činnostiach obmedzená. Ak si užívateľ zvolí odstúpenie od týchto rôznych použití, budeme schopní i naďalej používať osobné informácie podľa Zásad ochrany osobných údajov, v súlade s ktorými boli tieto informácie zhromaždené.  Ak poskytnete dodatočný súhlas, v prípade konfliktu s týmito Zásadami ochrany osobných údajov platia podmienky tohoto súhlasu.

Vaše osobné informácie môžeme použiť, ak to budeme považovať za nutné k našej ochrane pred bezpečnostnými rizikami a môžeme tieto informácie poskytnúť zákonným autoritám, ak to bude potrebné.

Ako môžeme zdieľať osobné informácie

Osobné informácie o návštevách tejto stránky môžeme zdieľať s inými spoločnosťami našej globálnej skupiny vrátane krajín bez adekvátnej ochrany dát za účelom, ktorý súvisí s obchodnou činnosťou týchto spoločností. Tiež môžeme osobné informácie o návštevách tejto stránky zdieľať s tretími stranami, ak dáte súhlas s ich poskytnutím, aby ste vyhoveli zákonu, nariadeniu súdneho príkazu či súdneho procesu, aby sme si vynútili či uplatnili naše dohody alebo ochránili seba a svoje práva podľa zákona, ak budú tieto informácie poskytnuté ako časť predaja aktív.

Poskytneme celkové informácie o zakúpených výrobkoch a službách, záujmoch návštevníkov, demografické údaje a iné informácie zhromaždené na tejto stránke našim obchodným partnerom, inzerentom a iným zainteresovaným stranám, aby sa dozvedeli, ktoré výrobky a služby sú najobľúbenejšie medzi našimi zákazníkmi. Celkové dáta budú tvoriť anonymnú skupinu štatistického formuláru a nebudú spojené so žiadnou jednotlivou osobou.

Od externých strán (napr. od hostiteľských poskytovateľov) môžeme využívať služby v rôznych krajinách, z ktorých niektoré nemusia byť považované za krajiny s adekvátnou úrovňou ochrany informácií, aby nám pomohli s prevádzkovaním tejto stránky a so spracovaním informácií popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Až na tieto účely použitia považujeme osobné informácie zhromaždené v priebehu vašej návštevy tejto stránky za dôverné a ako s takými s nimi budeme zachádzať. Tieto informácie zálohuje jeden rok.

Aktualizácia a prístup k osobným informáciám

Vaše Osobní informácie, ktoré ste nám poskytli, môžete aktualizovať, napr. nás informovať o novej poštovej či emailové adrese. Tým nám pomôžete, aby sme vám neustále poskytovali informácie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám. Uznávame vaše právo na aktualizáciu Osobných informácii v našich záznamoch. Žiadne zmeny v Osobných informáciách nebudú povolené v prípade ak povedie zmena k nesprávnym informáciám alebo k zmene transakcie, ktorá u nás už bola ukončená.  Tiež máte právo si vyžiadať prístup k vašim Osobným informáciám. Všetky požiadavky na aktualizáciu či prístup k vašim osobným informáciám budú podliehať overeniu vašej identity.

Cookies, lokálne úložisko, internetové tagy

Pre zjednodušenie používanie našej stránky a získavanie informácií, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť informácie  a služby sprístupnené prostredníctvom tejto stránky využívame tzv. prehliadače cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá na váš počítač. Využívame cookies ku zlepšeniu využiteľnosti stránky a ku prispôsobeniu našej stránky a výrobkov na mieru vašim záujmom  a požiadavkám. Cookies tiež môžu byť využité k urýchleniu vašich budúcich aktivít a skúseností so stránkou. Cookies taktiež používame ku zhromažďovaní anonymných, ucelených štatistík, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako ľudia využívajú našu stránku a a pomáhajú nám zlepšiť jej štruktúru a obsah. Môžete zmeniť nastavenie svojho internetového prehliadača tak, že cookies zablokujete, alebo budete upozornený v prípade, že do vášho počítača budú odosielané cookies. Existuje veľa spôsobov ako cookies spravovať. Preštudujete si prosím  pokyny vášho internetového prehliadača alebo nápovedu, kde sa viac dozviete o tom ako prispôsobiť či upraviť nastavenie vášho prehliadača.

Existujú aj iné technológie, ktoré sa dajú využiť pre podobné účely, ako napr. lokálne úložisko HTML5 a miestne zdieľané objekty (LSO). Tieto technológie  môžeme využiť na vaše overenie, na sledovanie informácií, ktoré ste nám poskytli a na uloženie vašich preferencií či informácií o vašej návšteve tejto webovej stránky.  Ak tieto technológie nechcete využívať, môžete si nastaviť váš prehliadač tak, aby ich neprijímal alebo aby vás upozornil a vyžadoval váš súhlas. Ak tieto technológie vypnete, môže sa stať že niektoré časti našej stránky nebudú správne fungovať.

Tiež môžeme používať tzv. „internetové tagy“ (takzvané „web beacons“, „action tags“ „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“ a „1-by-1 GIFs“). Ak chcete viac informácii o týchto webových programoch spojených s reklamou online alebo o odstúpení od zberu informácii treťou stranou, navštívte, prosím stránku Network Advertising Initiative,  čo je nezávislá webová stránka.

 

Sociálne pluginy

Facebook

Naše stránky využívajú sociálne plugin sociálne siete facebook.com prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto plugin programy sa dajú rozoznať podľa loga facebooku alebo slov „Facebook Social Plugin“. Hneď ako otvoríte jednotlivú stránku našej Stránky v rámci takéhoto plugin, váš prehliadač sa ihneď spojí so servermi Facebooku a obsah pluginu bude prenesený do vášho prehliadača ktorý ho začlení na túto stránku.

Nemáme žiaden vplyv na rozsah či obsah dát, ktoré Facebook pomocou týchto pluginov zhromažďuje. Prostredníctvom integrácie pluginov Facebook získava informácie, ktoré ste zvolili na príslušnej stránke vašej Stránky. Ak ste prihlásený na svoj užívateľský účet vo Facebook-u počas návštevy našej stránky, Facebook môže túto návštevu priradiť k tomuto účtu. Ak s pluginmi spolupracujete pomocou tlačítka „to sa mi páči“ alebo napísaním komentára, je táto informácia ihneď prenesená na Facebook, kde je uložená. Ak chcete prenosu týchto dát zabrániť, musíte sa odhlásiť so svojho účtu  na Facebook-u pred návštevou našej stránky. Účel získavania informácií, ich rozsah a ďalšie spracovanie a využitie Facebook-om rovnako ako práva s tým súvisiace, ktoré máte v danej súvislosti a možnosti nastavenia k ochrane súkromia navštívte prosím oddelenie ochrany osobných údajov Facebook-u.  

Google+

Naša stránka využíva „+1“ plugin spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tento plugin sa dá rozoznať podľa loga „+1“. Ak vyvoláte na našej Stránke stránku s takýmto plugin, váš prehliadač uskutoční priame spojenie so servermi Googlu a obsah plugin bude prenesený do vášho prehliadača, ktorý ho začlení na túto Stránku. Nemáme žiaden vplyv na rozsah či obsah dát, ktoré Google zhromažďuje s využitím týchto pluginov. podľa informácii Googlu nie sú zhromažďované žiadne osobné dáta, pokiaľ na plugin nekliknete. Ak ste prihlásený ku svojmu užívateľskému účtu na Google+ alebo Google počas návštevy našej Stránky, Google môže túto návštevu priradiť k tomuto účtu. Ak s pluginmi spolupracujete napr. použitím klávesy „+1“ alebo napísaním komentára, je táto informácia ihneď prenesená priamo na Google, kde je uložená. Nemôžeme vylúčiť, že služby Googlu, ktoré sú súčasťou našej Stránky, nespájajú dáta s Vašim profilom na Google. Ak chcete prenos týchto dát znemožniť, musíte sa odhlásiť zo  svojho účtu Google+ alebo Google pred návštevou našej Stránky. Užívatelia Googlu nájdu podrobnosti o účele a rozsahu získavania dát a ich ďalším spracovaním a využití Googlom rovnako ako vaše s týmto súvisiace práva a možnosti nastavení k ochrane súkromia v oddelení ochrana súkromných dát „+1“ na http: //www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html a v častých otázkach, ktoré sú umiestnené na http://www.google.com/intl/de+1/button/.

LinkedIn

Používame plugin poskytovaný spoločnosťou LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Tento plugin sa dá rozpoznať podľa loga LinkedIn v tlačítku „zdieľať“. Ak otvoríte na našej Stránke stránku s takýmto plugin, váš prehliadač uskutoční priame spojenie so servermi LinkedIn a LinkedIn  dostane informácie, ktoré ste uviedli vy a vaše IP na tejto Stránke. Ak ste prihlásený ku svojmu užívateľskému účtu na LinkedIn v okamihu, kedy stlačíte tlačítko „zdieľať“. LinkedIn môže priradiť túto návštevu k tomuto účtu. Nemáme žiadny vplyv na rozsah či obsah dát, ktoré sú zhromažďované v LinkedIn pri použití tohoto pluginu. Účel získavania dát, ich rozsah a ďalší spracovanie a využití v LinkedIn rovnako ako s tým súvisiace práva, ktoré v tomto ohľade máte, a možnosti nastavenia k ochrane súkromia navštívte, prosím, oddelenia ochrany osobných údajov LinkedIn.

Twitter

Stránka používa tlačítka, ktoré ponúka Twitter Inc., 1355 market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Tento plugin sa dá rozpoznať podľa loga Twitter alebo slov „twitter“ alebo „tweet“. Ak vyvoláte na našej Stránke stránku s takýmto tlačítkom, váš prehliadač uskutoční priame spojenie so servermi Twitteru a obsah tohoto tlačítka bude prenesený do vášho prehliadača, ktorý ho začlení na tuto Stránku. Nemáme žiaden vplyv na rozsah či obsah dát, ktoré sú zhromažďované v Twitteru pri použití tohoto tlačítka. Podľa informácii poskytnutých Twitterom, budú vaše prihlasovacie dáta ako je vaše IP adresa, predchádzajúce navštívené stránky atď. prenesené do Twitteru. Ďalšie informácie sú dostupné v oddelení ochrany osobných údajov Twitteru na http:twitter.com/privacy.

Google Analytics

Používame Google Analytic, webovou analýzu poskytovanou spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva cookies (viď. vyššie), ktoré pomáhajú analyzovať, ako užívatelia využívajú túto Stránku. Pomocou informácii o vašom používaní tejto Stránky získaných prostredníctvom cookies pri zapojení pluginov, obdrží Google informácie, ktoré ste otvorili na zodpovedajúcej stránke našej Stránky. Informácie získané z tohoto cookie o vašom využívaní tejto Stránky budú prenesené a uložené Googlom na svojich serveroch v Spojených štátoch. Napriek tomu vaša IP adresa bude pred predaním do Googlu v USA skrátená („P maskovane“). Najskôr bude prenesená na server Googlu v USA celá vaša IP adresa a iba vo výnimočných prípadoch tam bude skrátená. Google použije tuto informáciu naším menom za účelom zhodnotenia vášho použitia tejto Stránky, zostaví pre nás správu o vašej činnosti na Stránke a poskytne nám iné služby súvisiace s činnosťou tejto Stránky a použitím internetu. Použitie cookies môžete zakázať (viď. vyššie). Tiež sa môžete do budúcna odhlásiť zo sledovania Google Analytics stiahnutím a nainštalovaním prehliadača Google Analytics odhlásenie add-on z vášho súčasného webového prehliadača: http:/ttol.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zabezpečenie dát, prenos cez internet

Používame príslušné technické a organizačné zabezpečenie k ochrane Osobných informácii pred ich stratou, zneužitím či zmenením. Napriek tomu absolútnu bezpečnosť Osobných informácii nie je možné zaručiť. Je treba si uvedomiť, že dáta prenesené cez otvorenú sieť ako je internet či služby emailu môžu byť verejne prístupné. Nemôžeme zaručiť dôvernosť týchto správ ani materiálov poslaných cez otvorené siete. Ak zdieľate vaše Osobné informácie cez otvorenú sieť, musíte si uvedomiť, že k týmto informáciám môžu získať prístup tretie strany, ktoré ich môžu zhromažďovať a využiť pre svoje účely. Aj keď sú odosielateľ a príjemca z jednej krajiny, môžu byť dáta prenášané cez iné krajiny vrátane takých ktoré nemajú adekvátnu úroveň ochrany. Prosím použite iné komunikačné kanály, u ktorých považujete prenos za bezpečný.  Prenos všetkých dát z vašej Stránky alebo na ňu prebieha na vaše riziko a neposkytujeme žiadne záruky, výslovné či zdanlivé, a nie sme  zodpovedný za tento prenos.

Ochrana neplnoletých

Vedome nezískavame, nespracovávame ani neprezrádzame osobné informácie neplnoletých do veku 13 let bez prechádzajúceho písomného súhlasu rodičov alebo osoby s rodičovskou povinnosťou.

Miestne zákony a nariadenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú v súlade s uplatniteľnými zákonmi a nariadeniami o ochrane súkromia v každej krajine, v ktorej sú Osobné informácie zhromažďované. Ak nám zákon dané krajiny zakazuje používať a zdieľať Osobné informácie tak, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, budú tieto Zásady ochrany osobných údajov a naše metódy upravené tak, aby zodpovedali miestnym zákonom.

Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s týmito  Zásadami ochrany osobných údajov nás prosím kontaktujte na info.slovensko@adama.com