Da njiva odlično rodi, dovedite tim koji joj najviše godi! Zamir® Max

Bumper® P je fungicid koji preporučujemo za suzbijanje pepelnice, rđe, pegavisti lista i klasa pšenice i mrežaste pegavosti klasa ječma. Koristi se u usevima pšenice i ječma za prvi tretman protiv bolesti. U godinama kao što je ova, sa mnogo padavina i povoljnim uslovima za razvoj bolesti žitarica, Bumper® P je fungicid koji je poljoprivrednicima omogućio da sačuvaju zdravu lisnu masu i osiguraju visok prinos u teškim uslovima. 

Zamir® je fungicid koji se koristi za suzbijanje fuzarioza klasa pšenice i ječma. Najoptimalniji period primene u strnim žitima je kraj klasanja do sredine cvetanja, naročito ako u ovom periodu imamo umereno toplo i kišovito vreme ovaj tretman sa preparatom Zamir® je neizostavan.