Chief® - rešite problem korova!

Chief® je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. 

Predstavlja jedinstvenu formulaciju na tržištu jer ima u sebi okvašivač što pojednostavljuje primenu. Najbolje deluje ako se korovi tretiraju do faze 2-3 lista. Ovo se naročito odnosi na korove poput štira, ambrozije i čička. Sa druge strane, izuzetno dobro suzbija i starije pepeljuge čak i u fazi pred cvetanje. 

Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza, a korova do faze 4 lista, ali se može primeniti do faze 8 listova kukuruza. U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatom Nicogan®. Deluje i preko zemljišta. Ne ograničava plodored, ali ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. 

Za dve godine koliko je prisutan u Srbiji je odlično prihvaćen od strane poljoprivrednika kao rešenje problema korova u kukuruzu.

kukuruz za chief