VREME JE ZA PRVI FUNGICIDNI TRETMAN U OZIMOM JEČMU

Poljoprivredni proizvođači, koji nisu obišli i pregledali svoje useve ječma, radi utvrđivanja zdravstvenog
stanja useva tj. nivoa zaraze patogenima lista, trebalo bi što pre to da obave, sa ciljem pravovremenog
izvođenja prvog fungicidnog tretmana.

Nivo zaraze useva ječma, prouzrokovačima bolesti lista je različit u zavisnosti od sortimenta, rokova
setve, gustine useva i preduseva. U najvećem procentu na svim terenima prisutna je mrežasta pegavost
ječma (Pyrenophora teres) i pepelnica (Eysiphae graminis), dok je u daleko manjem procentu i na
pojedinim terenima registrovana sočivasta pegavost ječma (Rhynchosporium secalis) i ramulariozna
pegavost ječma (Ramularia collo-sygni).

Na pojedinim parcelama, u usevima ječma, postignut je epidemijski prag štetnosti (simptomi pegavosti
lista ječma prisutni su na više od 10 % biljaka u fazi prvog kolenca ječma). U ovim usevima potrebno je
obaviti fungicidni tretman, čim vremenski uslovi dozvole ulazak u parcelu. Odabrani preparat, treba da
pokriva sve navedene i prisutne bolesti u ječmu, da ima širinu u delovanju.

Pravi izbor je Adamin dvokomponentni sistemični fungicid Bumper® P, provereno i potvrđeno rešenje u
suzbijanju svih ekonomski značajnih bolesti u ječmu. Kombinacijom aktivnih materija prohloraz I
propikonazol koje se odlično dopunjuju, pokriva čitav spektar bolesti sam i obezbeđuje sigurnu zaštitu
ječma. Bumper® P se odlikuje i boljim delovanjem na nižim temperaturama u odnosu na druge preparate
iz grupe triazola i strobilurina. Ovu prednost mu obezbeđuje aktivna materija prohloraz.

Zato proizvođači, neka vaš izbor bude kompletno rešenje za sve bolesti lista u usevu ječma, Bumper® P u
dozi 0,8 – 1 l/ha.

Mrežasta pegavost ječma
Mrežasta pegavost u polju ječma
Pepelnica u ječmu
Pepelnica u ječmu primer na jednom listu
Sipanje Bampera P u posudu