LOZINA ŠTITASTA VAŠ

Pažnja vinogradara je s pravom usmerena na suzbijanje prouzrokovača plamenjače, pepelnice, sive truleži i ostalih patogena vinove loze. Međutim, potrebno je obratiti pažnju i na pojedine štetočine vinove loze.

Lozina štitasta vaš – Pulvinaria vitis je česta u našim vinogradima, ali se retko javlja masovno.
Ženka je ovalnog oblika, tamno braon boje štita. Ima jednu generaciju godišnje. Ženka polaže jaja u belu voštanu jajnu vreću (tokom maja meseca), koja je dvostruko veća od tela. Mlade larve se javljaju obično u junu mesecu i prelaze na lišće i zelene izbojke. U jesen prelaze na drvenaste delove gde prezimljavaju. Larve sišu sokove i na taj način mogu prouzrokovati ozbiljnije štete u vidu preranog opadanja listova.

Zaštita se obavlja u fazi mirovanja ako se utvdi prisusutvo larvi u čaurama ili u toku vegetacije.
Kasnije je zaštita otežana zbog prisustva štita. Pravi trenutak za suzbijanje tokom vegetacije je upravo nastupajući period (tokom juna meseca) kada dolazi do piljenja i pojave larvi koje migriraju na lišće i na mladare, i u tom trenutku nisu pokrivene štitom.

Stručnjaci kompanije Adama savetuju da je efikasna upotreba preparata Pyrinex® 48 EC.
Pyrinex® 48 EC je insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, a ovim tretmanom ujedno radimo i zaštitu od cikada.

Vinograd
Vinova loza
Vinova loza