REPINA PIPA NAJOPASNIJA ŠTETOČINA ŠEĆERNE REPE

Šećerna repa niče, te ulazi u kritičnu fazu od napada repine pipe. Repina pipa predstavlja najopasniju štetočinu šećerne repe. Kritičan period u razvoju šećerne repe je od klijanja i nicanja, pa sve dok biljka ne formira 2-3 para stalnih listova. Najosetljivija je u fazi kotiledona.
Imaga repine pipe u proteklim danima prvo su registrovana na starim repištima. Toplo vreme uticalo je na povećanu aktivnost repine pipe I njenu migraciju na nova repišta, na kojima je takođe registrovana.

U proleće  kada temperatura zemljišta  dostigne od 6-10 stepeni Celzijusa, na dubini 5-10 santimetara, pipa izlazi iz zemljišta u kome prezimljava. Počinje sa migracijom odnosno kretanjem  sa starih  na nova repišta u potrazi za hranom, oštećujući tek iznikle mlade biljke (izgrizaju im kotiledone). Repine pipe su vrlo pokretljive i na dan mogu hodanjem preći nekoliko stotina metara. Jedna pipa  može za samo jedan dan uništiti i desetak mladih biljaka. Sa porastom temperature povećava se intenzitet ishrane. Najaktivnije su u najtoplijem delu dana (11 do 16 časova), naročito kada je sunčano vreme. Porastom temperature vazduha na 20 stepeni Celzijusa pipa kreće da leti, masovan let je obično oko podneva. Kod migracije repine pipe sa starih na nova repišta,  stradaju u početku samo ivični delovi parcele, kad počne da leti štete se javljaju na celoj parceli u vidu manjih ili većih oaza.

U ovom momentu naročito su ugrožene parcele na kojima šećerna repa niče, a koje se nalaze u neposrednoj blizini starih repišta.

Proizvođačima se preporučuje svakodnevni obilazak novih repišta u najtoplijem delu dana u cilju utvrđivanja prisustva repine pipe. Ukoliko se ustanovi brojnost od 1-3 pipe/10 m2 , izvršiti tretman. Odlično rešenje u suzbijanju repine pipe predstavlja dvokomponentni insekticid Pyrinex ®
Super u dozi 1,5 – 2 l/ha.

Prvi par listova šećerne repe
Repina pipa u njivi
Pipa u njivi šećerne repe