Sadnja krompira i luka

Sadnja luka i krompira polako može da počne.
S ozirom na to da se rokovi približavaju, svi proizvođači moraju znati da je zaštita useva od zemljišnih štetočina itekako bitna.

Kompanija Adama preporučuje Primidex® Forte, insekticid koji ima dve aktivne materije, hlorpirifos i imidakloprid koji uspešno rešava problem sa zemljišnim štetočinama.
Zahvaljujući sistemičnom delovanju imidakloprida biljke su zaštićene nakon nicanja od grizućih i sisajućih insekata na nadzemnim organima biljaka od 4-8 nedelja što zavisi od biljne vrste u kojoj je primenjen.
Namenjen je za suzbijanje štetočina u usevima krompira, crnog luka, šećerne repe i kupusa, tretiranjem istovremeno sa setvom odosno sadnjom.

Preporučuje se u dozi od 10 do 12 kg po hektaru.