ZAŠTITA ULJANE REPICE PROTIV SURLAŠA I SJAJNIKA

Kada govorimo o uljanoj repici situacija na terenu nam signalizira da je vreme za hitno reagovanje.

Za tretmane protiv korova je sada kasno, jer je uljana repica već u fazi cvetanja, te se ne smeju koristiti herbicidi.

Problem koji je aktuelan i koji iziskuje reagovanje jeste prisustvo malog i velikog surlaša kao i sjajnika.

Na žalost na nekim parcelama situacija je veoma ozbiljna, jer je surlaš početkom marta kada smo imali toplije dane, već polegao jaja i sada se ubušio, te je već došlo do pucanja stabala uljane repice.

Na parcelama gde još uvek nije došlo do polaganja jaja i ubušivanja, tretiranje je neophodno uraditi što pre.

Iz kompanije Adama preporučuju preparat Pyrinex ® Super. Reč je o preparatu sa dve veoma važne komponente: hlorpirifos i bifentrin koja ima gasnu fazu. Ne samo zbog surlaša, već i protiv sjajnika, čije prisustvo je takođe primećeno na parcelama.

Preporučena doza je 0,75 litara po hektaru.

Uljana-repica
Sjajnik
Surlas