ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA OD ŠTETNIH INSEKATA

Lisne vaši

Lisne vaši su grupa ekonomski značajnih štetočina biljaka. Postoji više vrsta koje se često javljaju i na koštičavom voću. Mogu naneti velike štete ako se na vreme ne primete i ne primene adekvatne mere zaštite.

Lisne vaši nanose direktne i indirektne štete koštičavom voću. Direktne štete nastaju sisanjem sokova, što dovodi do hloroze (lišće prvo bledi, nakon toga požuti). List se deformiše, plodovi zaostaju u porastu, mogu biti i deformisani. Indirektne štete nastaju lučenjem „medne rose“, na kojoj se naseljavaju gljive čađavice, koje remete proces fotosinteze na listovima i umanjuju tržišnu vrednost plodova.

Veliki je broj vrsta koji se mogu pojaviti na koštičavom voću. Najčešće su: Myzus persicae (zelena breskvina vaš), Brachycardus persicae (crna breskvina vaš), Hyalopterus pruni (zelena šljivina vaš), Brachycardus cardui (šljivina velika vaš), Myzus cerasi (crna trešnjina vaš)....

Vaši prezimljavaju u formi jaja na granama, grančicama. Najčešće u naborima, račvama grana, skrivenijim mestima na stablu. Tokom vegetacije dolazi do razvoja beskrilnih i krilatih formi. Tokom godine imaju više generacija.

Suzbijanje vašiju treba započeti još u periodu mirovanja vegetacije ili na samom početku vegetacije u rano proleće. Tada se nalaze u fazi jaja i upotrebom mineralnih ulja možemo zaustviti dalji razvoj. Ako se ne odradi raniji tretman u periodu mirovanja, nego se sačeka početak vegetacije, mineralnim uljima je poželjno dodati klasični insekticid koji će suzbiti jedan deo ispiljenih jaja (Lamdex®, Pyrinex®).

Tokom vegetacije, kada se primeti početak formiranja kolonija, obično na listovima na vrhovima mladara, preporuka je primena preparata Kestrel ® (0,05%).

 

Štitaste vaši

Iako malih dimenzija (lako vidljiv je samo štit ovih vašiju), štitaste vaši mogu izazvati velike štete. Oštećenja se manifestuju sušenjem rodnih grana, a pri jačem napadu može doći i do sušenja celog stabla. Zaraženi plodovi se ne mogu izvoziti, niti izbaciti na tržište.

Ove vaši imaju poseban štit, ispod kojih se nalaze vaš. Upravo prisustvo štita predstavlja problem u suzbijanju ovih vašiju jer do same jedinke ne dospeva depozit insekticida. Jedini period efikasne zaštite je period larvi (koje nemaju štit) i koje se slobodno kreću po stablu, grančicama i plodu, i to samo u prvoj fazi svog razvoja. To je i jedini momenat za njihovo suzbijanje, jer su dostupne insekticidu.

Suzbijanje štitastih vašiju izvodi se primenom mineralnih ulja tokom mirovanja vegetacije i primenom insekticida Pyrinex ® 48 EC (1,5 l/ha) ili Pyrinex ® Super (1 l/ha).

 

Tripsi (Taeniothrips meridionalis, Frankliniella occidentalis)

Tripsi su vrlo sitni, pokretljivi insekti. Period njihove intenzivne aktivnosti je maj-septembar (letnji meseci). Štete prave sisanjem biljnog tkiva, čime prave sitne povrede, koje kasnije nekrotiraju i tokom rasta tkiva dobijaju rđast, crtičast izgled. Štete prave na listu, mladarima, ali najčešće napadaju plodove, koji gube na kvalitetu i zbog izgleda gube tržišnu vrednost. 

Posebno su osetljive nektarine i breskve i svake godine izazivaju značajne štete. U zavisnosti od vremena kada se pojave, mogu izazvati dva tipa oštećenja. U vreme ranog napada i ishrane tripsa, u fazi tokom cvetanja i precvetavanja, javljaju se plutavost i udubljenost plodova. Drugi tip oštećenja, javlja se u vidu belila pokožice ploda na obojenim sortama koji je jako očigledan. Javlja se pri kasnom napadu tripsa kada su plodovi poluzreli ili zreli.

Suzbijanje korova je preventivna mera u borbi protiv tripsa, jer se suzbijanjem korova u voćnjaku ali i oko njega, smanjuje populacija štetočine. Insekticidi koji se mogu koristiti u suzbijanju tokom vegetacije su: Pyrinex ® Super (1 l/ha), Pyrinex ® (1,5 l/ha), Kestrel ® (0,5 l/ha), Kohinor ® (0,6 l/ha).

 

Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Breskvin smotavac je stalno prisutan u zasadima breskve i nektarine. U prvoj generaciji oštećuje letoraste i plodiće, a u drugoj plodove. Posebno je opasan u rasadničkoj proizvodnji, jer napada lastare sadnica, zaustavlja rast sadnica. Ima najmanje tri generacije, koje se preklapaju. Druga i treća može preći i na jabuku u vreme pred berbu.

Potrebno je suzbijanje u najmanje dva navrata, tokom maja i juna. Tačan momenat je najbolje odrediti praćenjem leta, feromonskim klopkama, praćenjem polaganjem jaja i pomoću suma aktivnih temperatura. Ovim tretmanima ujedno možemo suzbiti i lisne vaši.

U područjima gde breskvin smotavac predstavlja veliki problem, prvi tretman treba uraditi pre početka polaganja jaja insekticidom Lascar ® (0,1%) u kombinaciji sa preparatom Kestrel ® (0,05% ). Borbu protiv prve generacije nastavljamo pre ubušivanja gusenica u plodove. Od izuzetne je važnosti da se dobro suzbije prva generacija ove štetočine, jer će tokom vegetacije brojnost biti znatno manja. Sledeća tretiranja se obavljaju sa razmakom od 10-15 dana u zavisnosti od perzistentnosti preparata ali i klimatskih uslova. Mogu se koristiti Pyrinex ® 48 EC (1,5 l/ha) ili Kestrel ® (0,05%).

 

Šljivin smotavac (Cydia funebrana)

Šljivin smotavac pravi štete na plodovima. Plodovi su crvljivi i nisu za konzumnu upotrebu. Ubušeni plodovi prevremeno opadaju i prinos se drastično smanjuje. Indirektne štete nastaju kada na mesto ubušivanja dođe i do razvoja gljiva koje izazivaju trulež. Može napraviti štete i na breskvi i kajsiji. Ima dve generacije. Prva generacija počinje sa polaganjem jaja često krajem maja, a druga u julu. Leptiri imaju razvučen let i stalno se u ovom periodu mogu naći.

Sa suzbijanjem krećemo upravo u periodu kraja maja, pa dokraja juna, kako bi sasekli prvu generaciju i smanjili potencijal druge na minimum. Tretmane ponavljamo na svakih 10-tak dana i na taj način pokrivamo period od kraja embrionalnog razvića štetočine do mogućnosti ubušivanja gusenice u plod.

Mogu se koristiti preparati: Pyrinex® 48 EC (0,15%), Pyrinex® Super ( 0,1% ), Kestrel® (0,05%).

 

Šljivine ose (Hoplocampa flava-žuta i Hoplocampa minuta-crna)

Voćne ose se javljaju u vreme cvetanja šljive. Jaja odlažu na plodiće, ispod čašićnih listića ili u cvetnu ložu. Mesto gde je jaje položeno se može videti po podignutoj pokožici, ispupčenju. Larva (pagusenica) ulazi u plod i oštećuje ga. Mesto ubušenja se lako uočava po crnim tačkicama, mestu gde je pagusenica ušla u plod.  Plodovi otpadaju.

Suzbijanje se vrši u vreme precvetavanja (kada otpadne 2/3 kruničnih listića), preparatima Pyrinex ®  (0,15%), Pyrinex ® Super (0,1%), Kestrel ® (0,05%).

 

Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi)

Trešnjina muva je najznačajnija štetočina na trešnjama i višnjama. Javlja se svake godine, bez obzira kakvi su vremenski uslovi. Štetočina se u našem podneblju obično javlja tokom maja meseca. Nakon 10-tak dana polaže jaja i po pravilu je to u vreme kada plodovi počinju rumeniti (promena boje). Ženka legalicom ulaže jaja u plod. Ispiljene larve se nakon 5-6 dana ubušuju u plod.

Suzbijanje se izvodi u momentu početka zrenja plodova. Iz tog razloga potrebno je izabrati insekticid koji ima jako kratku karencu a koji je efikasan za trešnjinu muvu- Lamdex® ( 0,05-0,07% ).

 

Višnjin svrdlaš (Rhynchites auratus)

U nekim višnjarskim regionima (Knjaževac, Boljevac), nanosi značajne štete i predstavlja podjednako veliki problem kao i trešnjina muva. Višnjin svrdlaš se suzbija u fazi precvetavanja. Dobro delovanje na ovu štetočinu pokazali su Pyrinex® (0,15%), Pyrinex® Super (0,1%), Kestrel® (0,05%).

dipl. inž. Ljubiša Pakalović,
Adama SRB

Jabučasto voće
Koštičavo voće
Breskva