Predstavnici prodaje

pakovanje kutija
nosenje kutije
zito zeleno
Severna i centralna Bačka
Dragan Kankaraš
063 108 07 87
 
Srem i Mačva
Milan Radović
063 639 845

Južna Bačka                                                                            Zoran Bojanić                                                                           063 600 315
 
Severni i srednji Banat                                                            Bojan Mandić                                                                           063 638 192
 
Južni Banat
Maja Urošević
063 600 717
 
Istočna Srbija
Ljubiša Pakalović
063 600 831
 
Južna Srbija i Kosovo
Dejan Šošić
063 639 838
 
Crop manager (kukuruz i soja)
Izabela Vojčena
063 600 325
 
Crop manager (šećerna repa)
Mira Babić
063 600 951