Ardent® 50 SC

Ardent_50_SC_slika

Problemi koje možete rešiti

  • Pepelnica jabuke

    Podosphaera leucotricha image
  • Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke

    Venturia-inaequalis

Primena

Ardent® 50 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Tretiranje se izvodi pre ostvarivanja uslova za askosporne zaraze, tokom trajanja perioda primarnih infekcija i to tokom i neposredno po cvetanju. 
  • Količina primene: 150 ml/ha za krošnju visine 2 m, 200 ml/ha za krošnju visine 3 m
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva do tri puta
  • Karenca: 21 dan za jabuku

Aktivna supstanca

Kresoksim-metil 500 g/l