Afalon®

Afalon-slika

Problemi koje možete rešiti

 • Štirovi

  Amaranthus-retroflexus image
 • Pepeljuga obična

  Chenopodium-album image
 • Tarčužak obični

  Herbicides Pattern Image
 • Loboda obična

  Herbicides Pattern Image
 • Kopriva mrtva

  Herbicides Pattern Image
 • Dimnjača obična

  Herbicides Pattern Image
 • Mišjakinja obična

  Herbicides Pattern Image
 • Pomoćnica obična

  Herbicides Pattern Image
 • Gorušica poljska

  Sinapis-arvensis image
 • Krstica obična

  Herbicides Pattern Image
 • Rotkva divlja

  Herbicides Pattern Image
 • Kopriva smrdljiva

  Herbicides Pattern Image
 • Kopriva mala

  Herbicides Pattern Image
 • Prosinac jednogodišnji

  Herbicides Pattern Image

Primena

Afalon® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova.

Kukuruz

U usevu kukuruza se primenjuje posle setve, a pre nicanja useva, najkasnije kada korovi razviju 5-6 listova.
 • Količina primene: 2,5 - 3 l/ha 
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Soja, suncokret

U usevu soje i suncokreta se primenjuje posle setve, a pre nicanja useva, najkasnije kada korovi razviju 5-6 listova.
 • Količina primene:  2 - 2,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za soju i suncokret

Mrkva

U usevu mrkve se primenjuje: 
 
 • Posle setve a pre nicanja useva, tretiranjem najkasnije kada korovi razviju 5-6 listova
Količina primene: 2 l/ha
 • Posle nicanja useva (ako se mlada mrkva ne koristi kao povrće), tretiranjem kada je mrkva u fazi 3-4 lista
Količina primene: 1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 70 dana za mrkvu

Aktivna supstanca

Linuron 450 g/l