Agil®

Agil® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

agil_slika

Problemi koje možete rešiti

 • Proso korovsko

  Echinochloa-crus-gall image
 • Sirak divlji

  Sorghum-halepense image
 • Muhari

  Setaria-glauca image
 • Svračica crvena

  Herbicides Pattern Image
 • Pirevina obična

  Herbicides Pattern Image
 • Mrtva kopriva crvena

  Mrtva kopriva crvena

Suncokret, soja, šećerna repa, crni luk

U usevima šećerne repe, suncokreta, soje i crnog luka se primenjuje:
 
 • Jednokratnom primenom tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 listova pa do početka bokorenja:
Količina primene:
a) 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, 
b) 1,0 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova; 
 
 • U split aplikaciji, prvo tretiranje, kada su korovi u fazi 3-5 listova pa do početka bokorenja, a drugo dve nedelje posle prvog, u količini: 
Količina primene:
a) 0,4 + 0,4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova
b) 0,5 + 0,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova. 
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 30 dana za šećernu repu, suncokret, soju i crni luk

Krompir, paradajz, grašak, mrkva, kupus

U usevima krompira, paradajza, graška, mrkve i kupusa  se primenjuje posle nicanja useva i korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 3 razvijena lista.
 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 30 dana za krompir, paradajz, mrkvu i kupus, 40 dana za grašak

Aktivna supstanca

Propakvizafop 100 g/l