Leopard® 5 EC

Leopard® 5 EC je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

Leopard_slika

Problemi koje možete rešiti

 • Proso korovsko

  Echinochloa-crus-gall image
 • Sirak divlji iz semena

  Sorghum-halepense image
 • Pirevina obična

  Herbicides Pattern Image
 • Muhari

  Setaria-glauca image
 • Sirak divlji iz rizoma

  Sorghum-halepense image
 • Zubača obična

  Herbicides Pattern Image

Soja, suncokret, krompir, šećerna repa, uljana repica

U usevu soje ne primenjivati posle cvetanja, a u usevu krompira ne primenjivati u semenskom usevu.
 
1. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 
kao što su proso korovsko (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) u količini: 
- 0,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 3 lista 
- 1 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 4-5 listova 
- 1,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 6 listova 
 
2. Za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova 
u količini: 
- 1,5-2,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense) tretiranjem kada je korov u fazi 3-6 listova 
- 2,5-3 l/ha za suzbijanje pirevine obične (Agropyrum repens) tretiranjem kada je korov visine 10-20 cm 
- 3-4 l/ha za suzbijanje zubače obične (Cynodon dactylon) tretiranjem kada je korov visine 30 cm 
 • Utrošak vode: 200-300 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u jednokratnoj ili split aplikaciji
 • Karenca: 77 dana za soju i šećernu repu; obezbeđena vremenom primene za suncokret, krompir i uljanu repicu

Aktivna supstanca

Kvizalofop-p-etil 50 g/l