Apollo®

Apollo_slika

Problemi koje možete rešiti

 • Crvena voćna grinja

  Panonichus image
 • Obični paučinar

  obični_paučinar_slika

Primena

Apollo® je akaricid sa kontaktnim delovanjem.

Jabuka, kruška

U zasadu jabuke i kruške se primenjuje za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi):
za tretiranje zimskih jaja, tretiranjem od momenta piljenja, odnosno kada je ispiljeno prosečno 50% larvi
 • Koncentracija primene: 0,04%
za tretiranje letnjih jaja (samo u zasadima zimskih sorti), tretiranjem kada se utvrdi prosečno 2-3 pokretna stadijuma grinja po listu
 • Koncentracija primene: 0,06%
 
 • Utrošak vode: 1000-1500 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 42 dana za jabuku i krušku

Vinova loza

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), za tretiranje zimskih jaja, tretiranjem od momenta piljenja, odnosno kada je ispiljeno prosečno 50% larvi.
 
 • Koncentracija primene: 0,04% 
 • Utrošak vode: 1000-1500 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 42 dana za vinovu lozu

Krastavac

U usevu krastavca (u polju i zatvorenom prostoru) osim krastavca za kišeljenje se primenjuje za suzbijanje običnog paučinara (Tetranichus urticae), tretiranjem kada se utvrdi pojava prvih pokretnih stadijuma grinja.
 
 • Koncentracija primene: 0,04% 
 • Utrošak vode: 1000-1500 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 7 dana za krastavac

Ukrasno bilje

U ukrasnom bilju se primenjuje za suzbijanje običnog paučinara (Tetranichus urticae), tretiranjem kada se utvrdi pojava prvih pokretnih stadijuma grinja.
 
 • Koncentracija primene: 0,04% 
 • Utrošak vode: 1000-1500 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

Aktivna supstanca

Klofentezin 500 g/l