Značenje ADAMA

Ponosni smo na naše nasleđe u Izraelu i jednako smo ponosni na činjenicu da smo danas prisutni u preko 50 zemalja širom sveta. Adama je svetska kompanija koja je u dodiru sa našim istorijskim počecima.

Naziv Adama na hebrejskom znači 'zemlja', osnovni element u poljoprivredi. Naša jaka veza s zemljom predstavlja našu predanost poljoprivredi, naše noge čvrsto na zemlji, praktični pristup i kulturu. 

'MA' nas veže za naše trajno nasleđe kao Makhteshim Agan, izvorno ime kompanije. 'Adam' na početku i 'Ama' na kraju je zastupljenost muškarca i žene, te u mnogim jezicima, 'Ama' znači i majka. Opet veza za majku zemlju 'AD' u nazivu označava 'Napredak i budućnost poljoprivrede'. 

Kroz tri A u našem imenu smo se podsetili na našu prošlost, našu sadašnjosti i našu budućnosti, a to je i simbol kvaliteta. Na kraju, brojna značenja omogućuju svakome od nas da se lično poveže sa našim poljoprivrednicima, partnerima i kolegama.

sejanje rukom